Gå tilbake til:
Du er her:

Frisklivs- og mestringssenteret endrer navn til Frisklivssentralen

Navnet endres 1. mai. Tilbudene forblir uendret.

Frisklivssentralen fortsetter som før med kurs og aktiviteter som alle kan delta på, samt tilbud rettet spesifikt mot eldre, kreftrammede og personer med ulik grad av hørselstap.

Helsefremmende og forebyggende

Bilder av ansatte arrangert i hjerteformasjon
Hjertevarme ansatte hos Frisklivssentralen.
Bilde: FRISKLIVSSENTRALEN

I Frisklivssentralen arbeides det helsefremmende og forebyggende, som gir deltakere gode fysiske, sosiale, mentale og kognitive verktøy. Verktøyene kan brukes for å håndtere både nåværende og fremtidige utfordringer og livsbelastninger. Sentralen tilbyr en-til-en samtale, kognitive metoder, ulike mestringstilbud, undervisning/kurs og fysisk aktivitet i grupper.

De tre frivilligsentralene i Ytrebygda, Laksevåg og Åsane, legger til rette for gode sosiale møteplasser, og ulike aktiviteter for innbyggerne i deres respektive byområder.

Et kompetansesenter

Frisklivssentralen skal også være et kompetansesenter for informasjon og samarbeid innad i kommunen, og ut mot eksterne aktører, for å etablere nettverk innen forebyggende helsearbeid og folkehelse.

Lavterskeltilbud

Frisklivssentralen er en lavterskeltjeneste, noe som betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra lege. Kommunens innbyggere i ulike aldre og livssituasjoner kan selv ta kontakt, og få hjelp til å mestre helseutfordringer og egen hverdag.

SE MER: Frisklivssentralens aktiviteter og kurs