Gå tilbake til:
Du er her:
Nytt frisklivstilbud til ukrainske flyktninger i kommunen
Lena Løseth - snakker både russisk, ukrainsk og norsk
Bilde: Lena Løseth

Frisklivstilbud til ukrainske flyktninger

Lena Løseth er prosjektansatt i Frisklivssentralen, og arbeider med å utvikle nye tilbud rettet mot ukrainske flyktninger.

Lena snakker flytende russisk, ukrainsk og norsk, har utdanning tilsvarende norsk Idrettshøyskole, og har bakgrunn som profesjonell basketballspiller i Ukraina. Hun har de siste 14 årene arbeidet ved Trappen rehabiliteringssenter i Bergen. 

Lena startet i stillingen 1. september 2022, og er allerede godt i gang med det viktige frisklivsarbeidet inn mot ukrainske flyktninger i kommunen.  Følg med - nye tilbud vil bli publisert på nettsiden.