Gå tilbake til:
Du er her:
Prosjektledere foran skjerm
GJENNOMFØRER PROSESSEN: Trine Jellestad (t.v) og Sidsel Sunde-Tveit i Seksjon digitalisering og innovasjon konsern.
Bilde: Endre Hovland

Fullt trøkk på anskaffelse av nytt journalsystem

Nå har kommunen godkjent leverandører som tilfredsstiller kravene for å levere tilbud om nytt journalsystem for helsetjenestene.

- Vi har aldri jobbet raskere med å sette i gang en anbudsprosess enn det vi har klart denne gang, sier Trine Jellestad og Sidsel Sunde-Tveit i Seksjon digitalisering og innovasjon konsern.

Årsaken er at kommunens helsetjenester i dag har et lite hensiktsmessig journalsystem og det må anskaffes en nytt elektronisk pasientjournal for Bergen legevakt, Øyeblikkelig hjelp døgnenhet, Fengselshelsetjenesten, Smittevernkontoret og Senter for migrasjonshelse. I tillegg er Bedriftshelsetjenesten lagt til som en opsjon.

Berømmer innsatsen

- Det er viktig for oss å være sikker på at vi får en god løsning og at denne er på plass så raskt som mulig. Jeg vil berømme innsatsen som mange nå legger ned for å få gode og raske prosesser, sier kommunaldirektør i Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO), Kjell Wolff.

- Jeg er veldig glad for det gode arbeidet som er lagt ned så langt. Det er lagt opp til omfattende brukerinvolvering fremover, noe som jeg tror vil gi oss et best mulig journalsystem i tjenestene, sier byråd for helse og omsorg, Beate Husa.

Evaluerer tilbud i høst

Leverandørene som nå er kvalifiserte, har nå cirka en måned på å levere tilbud. Tilbudene vil bli grundig evaluert, og representanter for de ulike avdelingene er tungt involvert i anskaffelsesprosessen der de vurderer funksjonalitet og brukervennlighet. De deltar også i prosjektgruppen som treffes annenhver uke for å jobbe med ulike steg i anskaffelsesprosessen.

- Brukerne er veldig godt involvert i prosessen her med 25 representanter fra brukermiljøene som er med i kravspesifisering og evaluering. Deres vurderinger vil veie tungt når nytt system skal velges, sier Jellestad og Sunde-Tveit.

Videre prosess

Fremdriftsplanen legger opp til at kontrakt med foretrukket leverandør kan signeres i februar 2020. Deretter vil det være behov for å klargjøre løsningen før den kan tas endelig i bruk. Det er prioritert å innføre nytt system på ØHD og i Fengselshelsetjenesten først.

PS! Susanne Weiss er nå ansatt i stillingen som systemkoordinator i E-helsegruppen i Byrådsavdeling for helse og omsorg for å bedre kapasiteten til å følge opp journalsystemene. Denne kapasiteten vil også viktig for å sikre en god innføring av det nye systemet som velges.