Gå tilbake til:
Du er her:
hender
SØKER FRIVILLIGE: Flere sykehjem søker frivillige våkere.
Bilde: Unsplash

Har du lyst til å være frivillig i våketjeneste på sykehjem?

Våketjenesten er en tjeneste hvor frivillige tilbyr medmenneskelig nærvær til døende i deres siste dager og timer.

Våketjenesten blir organisert av  frivillighetskoordinator ved sykehjemmet i samarbeid med de ulike avdelingene.

Målgruppen for tjenesten er døende uten pårørende, eller pårørende med behov for støtte eller avlastning. En våker skal ikke utføre omsorgsfaglige oppgaver. Det vil bli gitt opplæring i de oppgavene man kan bidra på.

Sykehjem som søker frivillige

Sykehjemmene som søker frivillige til våketjenesten er i første omgang:  

• Sandsli bo- og aktivitetssenter  
• Søreide sykehjem  
• Johannessenteret Omsorg+

Kurs

Alle frivillige som melder seg til våketjenesten må gjennomgå et intervju og referansesjekk, før man kan delta på et to-dagers kurs.

Sted: Bergen Røde Kors sykehjem
Tid: 8. og 15. juni klokken 17.00 til 20.30
Merk: Kurset er obligatorisk.  Aldersgrense: 26 år

Dersom du ønsker mer informasjon eller vil delta på kurs, ta kontakt med: Kathrine.Dahle@Bergen.kommune.no, telefon: 918 66 928.