Har du lyst til å være frivillig i våketjenesten på sykehjem?

Våketjenestens frivillige tilbyr medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende i livets siste fase.

Våketjenesten blir organisert ved sykehjemmene. Målgruppen til våke-
tjenesten er døende uten pårørende eller pårørende med behov for støtte eller avlastning. En våker skal ikke utføre omsorgsfaglige oppgaver og vil få opplæring i de oppgavene hen kan bidra på.

Sykehjem som søker frivillige

Vi har en aktiv våketjeneste på flere sykehjem. De sykehjemmene som nå søker frivillige til våketjenesten er i første omgang: 

 • Bergen Røde Kors Sykehjem
 • Arna helseheim 
 • Gullstøltunet sykehjem
 • Kalfaret sykehjem 
 • Kolstihagen behandlingssenter
 • Mildeheimen sykehjem
 • Lyngbøtunet sykehjem
 • Siljuslåtten sykehjem
 • Søreide sykehjem
 • Øvsttunheimen sykehjem
 • Åsaheimen behandlingssenter          

Obligatorisk todagerskurs

Alle frivillige som melder seg til våketjenesten må være fylt 26 år og gjennomgå et intervju samt referansesjekk før de kan delta på obligatorisk todagerskurs på Bergen Røde Kors Sykehjem. 

 •  Det blir nye kurs i 2024 men datoene er ikke er fastsatt ennå. 

Dersom du ønsker mer informasjon om våketjenesten eller vil delta på kurs, ta kontakt med bente.ottesen@bergen.kommune.no eller ring 979 82 962.