Gå tilbake til:
Du er her:

Har fått 7,4 millioner for å inkludere barn og unge

23 aktiviteter og tiltak i Bergen har fått over 7,43 millioner kroner gjennom "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020".

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ordningen gir frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører muligheten til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  

Flere får delta på sosiale aktiviteter

- Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi og bidra til at flere barn og unge får delta på sosiale aktiviteter, sier Ann-Magrit Grip som er rådgiver og koordinator på Etat for barn og familie.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

- I år blir det nok litt spesielt. Det kan bli utfordringer med å gjennomføre de planlagte aktivitetene, men vi håper at alle får det til etter gjeldene smittevernregler, sier Ann-Magrit Grip.

Følgende aktiviteter er tildelt midler i 2020

Jentegruppen på Fridalen
TILDELT: Jentegruppen er en av mange prosjekter som har fått tildelt midler for 2020.
Bilde: Nina Blågestad
 1. Musikkaktivitet for barn og unge: LOUD! Jentenes bandleir 2020, kurs og workshops, AKKS BERGEN,  150.000 kroner
 2. Inkludering gjennom deltidsarbeid, Bergen kommune, BASB, Utekontakten, 1.000.000 kroner
 3. Jentegruppen, Bergen kommune, BASB, Skolehelse, 800.000 kroner
 4. BUA Loddefjord, Bergen kommune, BBSI, Idrettsservice, 440.000 kroner
 5. Aktiv i Dalen, Bergen kommune, BBSI, Skoler i Lynghaugparken 127.500 kroner
 6. Ung og aktiv i Bergen, Bergen kommune, BBSI, Idrettsservice, 230.000 kroner
 7. Ferie- og fritidstilbud ved Gimle, Bergen kommune, BBSI, Gimle oppveksttun - skole, 275.000 kroner
 8. BUA Melkeplassen, Bergen kommune, BBSI, Idrettsservice, 158.000 kroner
 9. BUA Åstveit, Bergen kommune, BBSI, Idrettsservice, 250.000 kroner
 10. Kompis, BERGEN RØDE KORS, 150.000 kroner
 11. EVA, BERGEN RØDE KORS, 100.000 kroner
 12. Løvstakken UT, FORENINGEN LØVSTAKKEN FRIVILLIGSENTRAL, 199.300 kroner
 13. Inkludering i idretten i Bergen, HORDALAND IDRETTSKRETS, 210.000 kroner
 14. MIL ressursfellesskap, MØHLENPRIS IDRETTSLAG, 450.000 kroner
 15. LIM-prosjektet (LIM=LekserIdrettMat), SPORTSKLUBBEN TRANE, 300.000 kroner
 16. Fuglekassen, STIFTELSEN CRUX, 200.000 kroner
 17. Ferietiltak, STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN, 400.000 kroner
 18. Bamsehiet, STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN, 550.000 kroner
 19. Javan - V13 ferietiltak, STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN, 325.000 kroner
 20. Aktiv i Bergen Vest, STIFTELSEN MENINGSFULL OPPVEKST I LAKSEVÅG (MOLA), 300.000 kroner
 21. Cirkus Balance 2020, STIFTELSEN NYE FYLLINGSDALEN TEATER, 200.000 kroner
 22. Fra gata til aktivitet og idrett i Bergen, WAY FORWARD, 500.000 kroner
 23. Unison feler aktivitet, YOUTH UNISON, 120.000 kroner

Organisasjoner som favner over mer en én kommune har sendt søknaden direkte til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Disse vil få utbetalt midlene direkte fra Bufdir.

På nettsidene til Bufdir kan du lese mer om ordningen og tildelingen 2020.

30. januar i år behandlet byrådet sak om prioritering av søknader om midler fra nasjonal tilskuddsordning som var sendt til Bergen kommune. I alt 45 søknader var vurdert. Les hele saken her.

Her er sak om tildelingen i 2019.