Bildet viser føtter til en som sitter i rullestol og en som går
LEDSAGERBEVIS: Bufdirs reviderte retningslinjer for ledsagerbevis medfører at den nedre aldersgrensen på åtte år, nå er fjernet.
Bilde: Pixabay

Har fjernet aldersgrense på ledsagerbevis

Bergen kommune følger nye nasjonale retningslinjer for tildeling av ledsagerbevis.

Ledsagerbevis skal være et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ta med seg ledsager uten ekstra kostnader.

Må dokumentere behov

Bufdirs reviderte retningslinjer for ledsagerbevis medfører at den nedre aldersgrensen på åtte år for å søke ledsagerbevis, nå er fjernet.  For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse. Det vi si at det påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter.

Gjelder varig funksjonsnedsettelse

For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst to år.

Regler for ledsagerbevis i Bergen kommune