Gå tilbake til:
Du er her:

Har valgt ny journalløsning for helsetjenestene

Etter en grundig prosess er CGM journal valgt som ny pasientjournal for Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD), legevakten, Fengselshelsetjenesten, Smittevernkontoret og Senter for migrasjonshelse.

- Vi har hatt fullt trøkk på å få på plass et nytt journalsystem for helsetjenestene, og jeg vil takke alle som har bidratt til å skaffe en ny journalløsning så raskt som mulig i tråd med gjeldende regler for en slik anskaffelse, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

- Systemet som nå er valgt gir større muligheter til å samarbeide på tvers av avdelingene, noe som kommer pasientene til gode. Det finnes ingen systemer som er helt ideelle for alle formål innen helsetjenestene, men dette er et steg i riktig retning mot en felles journalløsning for kommunale helsetjenester, sier Husa. 
Det var i utgangspunktet sendt ut to anbud, ett for ØHD som hastet mest og ett for de øvrige helsetjenestene. Det er nå valgt samme leverandør til begge delleveransene. Valget av CGM journal betyr at journalene vil ligge i én database, mens det i dagens løsning ligger i seks ulike databaser.

Ansatte har vært involvert

For å få best mulig oversikt over de ulike behovene har det i anskaffelsesprosessen vært viktig at brukere av journalløsningen har vært involvert. 

- Etter en travel vår hvor de involverte strakk seg langt for å få ut et anbud i tide har det i høst vært gjennomført evalueringer og forhandlinger. Også her har brukerne vært sterkt involvert. Det har vært gjennomført to grundige evalueringsrunder, med forhandlinger, og flere leverandørmøter. Det er mange hensyn å ta når nytt journalsystem skal velges, og vi har valgt den løsningen som totalt sett er best for kommunens helsetjenester, sier Trine Jellestad som har ledet arbeidet med anbudet for Seksjon digitalisering og innovasjon konsern. 
Leverandørene ble vurdert på kategoriene pris, brukervennlighet, funksjonalitet og teknisk avtaleverk (support).

ØHD først

Fremover vil det bli jobbet med utvikling, testing og opplæring av det nye elektroniske journalsystemet. Systemet vil bli innført på ØHD i løpet av våren. 

Planen er at løsningen vil bli implementert på de øvrige avdelingene fortløpende etter at ØHD har tatt i bruk systemet. Nå når leverandør er valgt vil arbeidsgruppen starte med å lage en konkret plan for innføring for de ulike avdelingene sammen med leverandøren. 

Les mer om prosessen med å velge elektronisk pasientjournal.