Gå tilbake til:
Du er her:
Lars Bergesen og Hedvig Lie Nygaard
MER KUNNSKAP: Lars Bergesen og Hedvig Lie Nygaard i Kunnskapskommunen jobber med pilotprosjektet med kunnskapsoppsummeringer.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Helse og omsorg tar viktig steg for å få tjenester som virker bedre

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har nå fått en helt ny måte å få oppdatert kunnskap som kan brukes til å utvikle tjenestene videre.

De første kunnskapsoppsummeringene fra ulike forskningsfelt er nå klare og spres til deltakerkommunene i Kunnskapskommunen.
- Dette er et nytt steg i arbeidet for å gjøre kommunenes helse- og omsorgstjenester mer kunnskapsbaserte. For å møte fremtidens utfordringer må vi være sikre på at vi har tjenester som virker og at vi utnytter ressursene våre best mulig. Da er det nyttig for tjenestene våre å få tilgang til oppsummeringer som viser de viktigste forskningsresultatene på områder som er viktige for oss, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Utvikles videre

Så langt er det laget kunnskapsoppsummeringer som sammenfatter forskningsresultatene knyttet til velferdsteknologi og miljøterapeutiske tiltak for personer med demens (musikkterapi, lysterapi og sansehager). I tiden fremover kommer det flere kunnskapsoppsummeringer, blant annet om kognitiv rehabilitering og om botilbud til personer med utviklingshemming. Oppsummeringene kommer som resultat av et pilotprosjekt, hvor kommunene selv har stilt forslag og prioritert mellom disse, basert på kunnskapsbehov som oppleves i tjenestene. Kunnskapskommunen og Folkehelseinstituttet vil fortsette å utvikle konseptet i 2020, med mål om å utvide prosjektet til å omfatte hele Vestlandet.

Kan påvirke politikken

- Det blir spennende å følge satsingen videre. Nå gjelder det å finne ut hvordan vi kan ta i bruk denne kunnskapen i tjenestene våre. For oss politikere er det viktig at kunnskapen fra forskningen blir en del av beslutningsgrunnlaget når vi vurderer fremtidige satsinger innen helse- og omsorgstjenestene, sier Husa.

Les mer om de nye kunnskapsoppsummeringene og om prosjektet på Kunnskapskommunens nettsider: