Gå tilbake til:
Du er her:
Fasaden på bygget i Lien
BOFELLESSKAP I LIEN: Bofellesskapet vil ligge i 3. etasje i bygget og ha tilkomst både via trapp og heis.
Bilde: Endre Hovland

Her kommer nytt bofellesskap for utviklingshemmede

Nå er det første konkrete tiltaket i Boligløftet for utviklingshemmede klart – et nytt bofellesskap mellom Gyldenpris og Solheimsviken.

Bystyret har vedtatt at det skal etableres rundt 130 boliger for personer med utviklingshemming de kommende årene. Satsingen kalles for Boligløftet og dedikerte ansatte jobber nå på spreng med å finne aktuelle prosjekter.

- Prioritert satsing

Nå er første beslutning om nye boliger tatt. Et nytt bofellesskap med 9 boliger skal etableres i et eksisterende bygg i Lien. Kommunen skal også lage en egen tjenestebase for ansatte som skal jobbe i bofelleskapet. Leilighetene som nå omgjøres til bofellesskap, har tidligere vært omsorgsboliger.

- Byrådet har prioritert boliger for utviklingshemmede i forslaget til budsjett for 2020, og beslutningen om nytt bofellesskap i Lien er et viktig skritt på veien mot å gjennomføre Boligløftet innen 2025. Ved å benytte eksisterende boliger vil dette bofellesskapet kunne komme på plass raskere enn dersom vi skulle bygget helt nytt, sier byråd for helse og omsorg, Beate Husa.

Ferdig før sommeren

Boligene skal være klar til innflytting i juni 2020. Forvaltningsenhetene vil fordele plassene til dem som står på venteliste for bolig.