Gå tilbake til:
Du er her:

Herdis og Harald deler erfaringer med Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis tilbud til personer over 16 år med milde til moderate symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer.

Rask psykisk helsehjelp holder ulike kurs, og tilbyr assistert selvhjelp. Du lærer teknikker i kognitiv terapi for å håndtere utfordringene dine på en bedre måte. Det er kort ventetid. 

Finn mer informasjon i innbyggerhjelpen.

Her ser du Herdis og Harald som deler sine erfaringer fra deltakelse på kurs hos Rask psykisk helsehjelp.