Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde viser to hjemmesykepleiere.
Bilde: Jorunn Hille

Hva synes du om hjemmesykepleien?

Alle brukere får nå muligheten til å si sin mening om tjenestene de får fra hjemmesykepleien i Bergen.

I begynnelsen av mai sender Bergen kommune ut et brev som inneholder et spørreskjema. Dette blir sendt til alle som mottar hjemmesykepleie og er over 18 år. 

Forbedrer tjenestene

Svarene dine er anonyme, og det er frivillig å delta. Du kan svare på spørreskjemaet via brev eller ved å gå inn på kommunens nettsider. Ved å svare på spørreskjemaet bidrar du til at kommunen får viktig informasjon om hvordan du opplever tjenestene. Denne informasjonen vil kommunen bruke for å kunne skape så gode tjenester som mulig.

Pårørende kan hjelpe

Dersom bruker ikke er i stand til å fylle ut skjemaet, kan pårørende gjerne hjelpe slik at brukeren fortsatt får mulighet for å komme med sine tilbakemeldinger. 

Her kan du svare på spørreundersøkelsen

Offentliggjør resultatene

Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli publisert på kommunens nettsider.