Gå tilbake til:
Du er her:

Jobber for å begrense spredning av koronaviruset

Bergen kommune følger rådene fra nasjonale myndigheter, og Etat for helsetjenester jobber nå med å begrense spredning av koronaviruset.

Det er nå påvist koronasmittede personer i Bergen og her er en oversikt over de viktigste tiltakene kommunen gjennomfører:

Smitteoppsporing

Bergen legevakt tar prøver av personer som er mistenkt smittet med koronaviruset. Personer som er smittet eller mistenkt smittet og personer som har vært i nærkontakt med smittede, settes i karantene i eget hjem. Etat for helsetjenester har samtaler med dem som er smittet om hvor de kan ha blitt smittet og hvem de har vært i kontakt med i perioden der de har kunnet smitte andre. Personene som har vært i kontakt med den smittede blir så kontaktet og får informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Informasjon til innbyggere

Kommunen formidler forebyggende råd til innbyggerne på nettsider, i sosiale medier og gjennom media. Blant annet har innbyggerne fått sms og foreldre i barnehager og skoler har fått brev om forebyggende råd. En egen informasjonstelefon om koronaviruset er opprettet (55 56 77 00).
Kommunen informerer også media om utviklingen med flere personer som er smittet av koronaviruset i Bergen.

Følger nasjonale råd

Bergen kommune følger råd om koronaviruset fra det nasjonale Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet gir sine råd basert på kunnskap om hva som virker og konsekvensene tiltakene har for samfunnet. Dette innebærer blant annet at skoler og barnehager holdes åpne på lik linje med andre perioder i året med mye sykdom.  

Legene er varslet

Fastleger og Bergen legevakt er varslet om situasjonen og om hvordan de skal håndtere pasienter som kan være smittet av koronavirus. Kommunen samarbeider også med Helse Bergen som analyserer prøver og vil ta imot pasienter som er så syke at de må legges inn på sykehus.

Samarbeid med flyplass og havn

Etat for helsetjenester har vært i kontakt med Avinor og Bergen havn for å sikre at det gis nødendig informasjon til passasjerer.
Bergen er en av byene i landet som er utpekt til å ivareta beredskapsoppgaver ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse.

Styrket beredskap

Bergen kommune har nylig opprettet en ny funksjon i kommunens kriseledelse som håndterer større hendelser i bysamfunnet. Opprettelsen av en samfunnsmedisinsk beredskapsvakt innebærer at det alltid er en lege som har beredskapsvakt og inngår i kommunens kriseledelse.