Kvinne som er svart rundt øynene holder en plakat med et påtegnet smilefjes foran sin egen munn
DU SER DET IKKE FØR DU KAN TRO DET: Å hjelpe ofre for vold i nære relasjoner er et felles ansvar. Hvis du ser eller hører noe som gir deg en dårlig magefølelse, men ikke vet hvordan du skal håndtere det, kan du kontakte Krisesenter for Bergen og omegn for råd og veiledning.
Bilde: Unsplash

Kan en du kjenner være utsatt for vold?

25. november er FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. På Krisesenter for Bergen og omegn tar de ansatte imot voldsutsatte kvinner og menn gjennom hele året.

Vold i nære relasjoner angår oss alle, og kampen mot vold i nære relasjoner krever samarbeid og felles oppmerksomhet. Har du tenkt på hva du ville gjort hvis du visste eller mistenkte at noen du kjenner er utsatt for vold eller trusler om vold?

gruppebilde av seks kvinner som arbeider ved krisesenteret
GOD KOMPETANSE PÅ Å MØTE VOLDSUTSATTE: Pia Krüger Grönqvist og resten av de ansatte ved Krisesenter for Bergen og omegn er daglig i konkakt med både kvinner og menn som er utsatt for vold i en nær relasjon.
Bilde: Vibeke Blich

Hva er "vold"?

– Vold er handlinger rettet mot en annen person som skader, smerter, skremmer, krenker og/eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil, forklarer Pia Krüger Grönqvist, leder ved Krisesenter for Bergen og omegn.  

Vold kan være fysisk, psykisk eller seksuell, det kan handle om sosial kontroll eller æresrelatert vold.

– Vold i nære relasjoner forekommer i alle samfunnslag og miljøer, og får store konsekvenser, ikke bare for den som utsettes. Volden fører til uhelse hos den utsatte, og økt hjelpebehov og tiltak i barnehage, skole, barnevern, NAV, politi og krisesenter, for å nevne noen, sier Krüger Grönqvist.

Du ser det ikke før du kan tro det

På krisesenteret møter de ansatte personer som allerede har vært utsatt for ulike former for vold. Men å bidra til å avdekke vold, og å hjelpe en som er utsatt, enten det er en kollega, venn, nabo eller et familiemedlem, er et felles ansvar for oss alle. Første skritt er å faktisk tro at det kan være sant.

Følg magefølelsen, og be om hjelp til å hjelpe

Sier magefølelsen din deg at noen du bryr deg om er utsatt for vold, og du ikke vet hvordan du skal håndtere det? Da kan du kontakte krisesenteret og få råd og veiledning om hvordan du kan hjelpe. Tilbudene deres er gratis, og man trenger ikke henvisning.

Bilde av Det gamle Rådhus lyssatt
ORANSJE RÅDHUS: Etter initiativ fra Bergen soroptimistklubb har byrådet vedtatt at Bergen kommune også i år skal markere kampanjen ved å lyssette Det gamle Rådhus i oransje.
Bilde: Britt Nordgreen

Lyser opp Det gamle Rådhus

Byrådet vedtok på møtet 23. november å lyssette Det gamle Rådhus i perioden 25. november til 10. desember 2023. Lyssettingen skjer for å markere UN Women sin UNITE-kampanje, som har som mål å forebygge og eliminere vold mot kvinner og jenter rundt om i verden.

De siste årene har en rekke kjente bygninger i inn- og utland blitt lyssatt i oransje i perioden fra 25. november frem til menneskerettighetsdagen 10. desember for å markere kampanjen. Denne fargen skal symboliserer en lysere verden uten vold. 

Lysene tennes klokken 15.00 lørdag 25. november.  Det blir appeller ved byrådsleder Christine B. Meyer og helsebyråd Christian Haugen.

Les mer om FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner på FN-sambandet sin nettside.