Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Lubna Jaffery
KARTLEGGER: Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery, kartlegger brudd på arbeidsmiljøloven i Bergen kommune.
Bilde: Andrew Buller

Kartlegger brudd på arbeidsmiljøloven

Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig tok i november 2019 initiativ til en kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Bergen kommune.

– Kartleggingen viser at vi har høye tall på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. De er etter min vurdering et uakseptabelt nivå, og det viser at det var rett å igangsette dette arbeidet. Vi må i felleskap arbeide for at disse tallene går ned, sier byråd Lubna Jaffery. 

– Vi skal gjennomgå et stort datamateriale for å finne ut hvilke avvik som går igjen. Det blir viktig å involvere tillitsvalgte og arbeidsmiljøgrupper på det enkelte arbeidssted når nødvendige tiltak skal settes inn, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

Dette viser tallene som HR konsern har hentet ut i den første kartleggingen for perioden 01.01.2014- 31.10.2019:   

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet  

Totalt: 151.874 brudd   

  • Etat for sykehjem: 69.455  
  • Etat for hjemmebaserte tjenester: 67.778  
  • Etat for helsetjenester: 14.641  

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig   

Totalt: 95.931 brudd  

  • Etat for tjenester til utviklingshemmede: 84.170  
  • Etat for psykisk helse og rus: 9382  
  • Etat for barn og familie: 2262  

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett   

2551 brudd i Etat for idrett.   

Hvorfor blir det brudd?  

Det er ulike grunner til hvorfor det blir begått brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Eksempler er mange ansatte i deltidsstillinger, flerstillinger og sykdom. Noen ganger kan det være vanskelig å få inn rett kompetanse ved sykdom, for å sikre forsvarlig drift.

Bruddene skjer først og fremst i yrkene med turnusarbeid. En planlagt turnus er alltid lovlig. Ved sykdom, bytte av vakter eller ekstravakter blir det endringer i turnusen. Mange enheter er ekstra sårbare om kvelden og i helgene, og mange brudd skjer fordi man er nødt til å dekke opp for manglende bemanning med nødvendig kompetanse på disse tidspunktene for å sikre forsvarlig drift.  

Varierende alvorlighetsgrad:  

  • Systemet skiller ikke på alvorlighetsgraden i avvikene.  Et brudd er et brudd, uansett om overskridelsen er stor eller liten. Et avvik på samlet arbeidstid kan variere fra 15 minutter og opp til dobbel vakt. 

  • Turnussystemet RS sjekker vakter i turnus opp mot registrerte grenser i arbeidsmiljøloven. Loven åpner på enkelte punkter for at det kan inngås lokale avtaler med de tillitsvalgte om andre rammer for arbeidstid. Dersom avtalen ikke legges inn i RS på det enkelte arbeidssted, fører det til at noe føres som brudd, selv om det ikke er det. 

  • Endringer i en enkeltvakt kan utløse brudd på flere bestemmelser, og blir dermed talt flere ganger. Brudd på daglig arbeidstid vil ofte også utløse brudd på samlet arbeidstid, og i noen tilfeller også hviletid.   

  • Et stort antall brudd i Bergen kommune er knyttet til ukentlig fritid, dvs. at ansatte har jobbet for mange søndager på rad. Fra 1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven endret slik at man kan jobbe inntil 3 søndager etter hverandre. RS har hatt en systemfeil som har gjort at ansatte som arbeider 2 eller 3 helger etter hverandre blir registrert med brudd når dette ikke inngår i den enkeltes turnus.   

– Vi må aktivt jobbe for å bli bedre. Arbeidsmiljøloven er til for å forsvare og beskytte arbeidstakerne. Det er arbeidsgiver som skal påse at denne følges, sier Lubna Jaffery. 

I arbeidet med å finne tiltak for å redusere antall fremtidige lovbrudd, er det nødvendig å se på systematisk oppfølging av enhetene og opplæring både i arbeidstidsbestemmelsene og bruk av systemet.  

– Jeg ønsker å understreke at det gjøres en fantastisk jobb i tjenestene. Hver dag går mennesker på jobb for å skape gode og trygge liv for medmennesker. For 2019, var det registrert brudd i forbindelse med 2,35% av alle vaktene våre. I prosent kan dette virke som et lite tall, men sammenlignet hadde Trondheim 0,2% brudd. Vi skal nå lære av andre som har gått foran oss, slik som Trondheim kommune. Denne jobben må gjøres i fellesskap sammen med ledelse og tillitsvalgte, sier Jaffery. 

Byråden har også bedt arbeidsgruppen komme med forslag til hvordan kommunen kan følge opp ledere i særlig uavhengige stillinger. Arbeidsgruppen skal nå få fullføre jobben sin, og vil legge frem forslag som byrådet skal vurdere i det videre arbeidet sitt.