Tommy Johansen
Tommy Johansen slutter som kommunaldirektør, og går over til stilling som spesialrådgiver i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom 1. januar 2023.
Bilde: Bergen kommune

Kommunaldirektør for barnevern og sosiale tjenester går over i ny stilling

Fra 1. januar 2023 trer Tommy Johansen av som kommunaldirektør for Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester.

Bergen kommune har stått i en krevende situasjon som følger av krisen i barnevernet. Det er iverksatt et systematisk arbeid for å gjennomføre de nødvendige forbedringene og dette arbeidet fortsetter med full styrke. 

- Det er viktig at det jobbes videre med det gode arbeidet som er gjort. Dette er avgjørende for at Bergen skal være en trygg og god by for barn og unge, sier Tommy Johansen.

Skal jobbe med utvikling

Tommy Johansen vil tiltre som spesialrådgiver i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom der han skal jobbe med leder- og organisasjonsutvikling.

- Tommy Johansen har stått på vakt i en krevende tid med pandemi og flere tunge saker for byen. Jeg er derfor glad for at vi også videre får bruke hans kompetanse på viktige områder i kommunen, sier byrådsleder Rune Bakervik.

Setter inn stedfortreder

Tommy Johansen avvikler opptjent ferie fra og med 01.12.22 til 01.01.23. Mads Hagebø ivaretar den administrative ledelsen på Byrådsavdeling for barnevern og sosial inntil ny kommunaldirektør er konstituert.