Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon: tegning av musikk og kulturliv.
Kulturlivet flytter inn på sykehjemmene i 2021.
Bilde: Anne Karine Aspholt Monsen

Kulturlivet flytter inn på sykehjemmene!

Hvilke dører åpnes dersom en skuespiller, dirigent, billedkunstner, forfatter, musiker, rapartist eller andre profesjonelle aktører fra kulturlivet får et engasjement på et sykehjem?

Etat for sykehjem har fått midler fra Statsforvalteren til et spennende og framoverlent prosjekt som gjennomføres i samarbeid med byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

Tanken bak prosjektet er tosidig: På den ene siden ser vi at ansatte innenfor kulturlivet er hardt rammet av restriksjoner knyttet til covid-19 pandemien på grunn av avlyste arrangement og oppdrag. Samtidig har sykehjemmene i stor grad holdt stengt for besøkende utenfra, med svært begrensede muligheter til å ta imot kulturelle arrangement innendørs.  

Lyser ut fire deltidsstillinger

Da statsforvalter høsten 2020 lyste ut midler som skulle bidra til å øke aktivitetsnivå og forebygge ensomhet for eldre på sykehjem under pandemien, slo etat for sykehjem seg sammen med byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. Sammen søkte vi om midler til et prosjekt som både kunne øke aktivitetsnivået på sykehjemmene, men også gi arbeid og inntekt for profesjonelle kulturutøvere. Dermed lyser vi nå ut fire deltidsstillinger i 50 prosent  i et engasjement ved Etat for sykehjem, som skal fylles av en yrkesgruppe som har en helt annen profesjon enn hva man vanligvis finner i eldreomsorgen. 

Prosjektet har en varighet på ett år, og gjennomføres i 2021. Likevel ser vi ikke bort ifra at dette kan være starten på en ny måte å tenke rekruttering inn i eldreomsorgen på, når vi fremover skal ruste opp for en bærekraftig helse- og omsorgssektor. 

Gjensidig komptanseoverføring

Gjennom prosjektet skal kulturutøverne arbeide med å hente frem ressursene hos beboerne og skape noe sammen med dem. De skal ha fokus på andre sider ved mennesket enn begrensningene og det syke, derfor krever vi ikke at utøveren har kompetanse eller erfaring innen eldreomsorgen. I prosjektet vil det nemlig bli en gjensidig kompetanseoverføring. Kulturutøveren vil tilegne seg kunnskap gjennom å møte beboere på sykehjem over flere dager, mens de ansatte på institusjonene vil kunne hente kompetanse og inspirasjon fra kulturarbeiderne. Med andre ord et vinn-vinn prosjekt. 

Vi gleder oss over nye muligheter i 2021!