Gå tilbake til:
Du er her:
LIFU
Utekontakten i Bergen åpnet torsdag et nytt samtale- og hjelpetilbud for barn og unge.
Bilde: Anniken Nedrebø Hope

Livsmestring for Unge - et nytt samtale- og hjelpetilbud for barn og unge

Kjenner du noen unge i Bergen som trenger støtte og hjelp til å løse og håndtere ulike problemstillinger og livssituasjoner?

Utekontakten i Bergen åpnet torsdag kveld sitt nye samtale- og hjelpetilbud LIFU i Strømgaten 10. Under åpningsfesten fikk ungdommer mulighet til å lytte til en panelsamtale med deltakere fra PsyktÆrlig, Ung Arena, Ungdomsrådet og Utekontaktens egne erfaringskonsulenter. Under samtalen ble det satt søkelys på ulike tanker og holdninger rundt det å ha det vanskelig, barrierer knyttet til å oppsøke hjelp, og hvordan en kan overkomme disse. 

LIFU åpning
Her fra åpningen av LIFU
Bilde: Anniken N. Hope

LIFU er en forkortelse for Livsmestring for Unge, og er et gratis drop- in tilbud. Her kan du søke råd, støtte og veiledning både fysisk og digitalt i LIFU sine åpningstider. Utekontaktens feltarbeidere kan bistå barn og unge opp til 25 år med samtaler om- og praktisk bistand til eksempelvis psykisk helse, rus, flerkulturelt utenforskap, skolegang, jobbsøking, familie og relasjoner. 

Utekontakten har et tett samarbeid med ulike og relevante instanser, og vil utforske muligheten til å gjøre andre relevante tjenester tilgjengelig for unge i Strømgaten gjennom tjenestetorg, slik at flere barn og unge får rett hjelp- til rett tid.

Dersom din arbeidsplass er interessert i å være tilgjengelig i LIFU, ta kontakt med avdelingsleder Sebastian Slotte: Sebastian.Slotte@bergen.kommune.no

For mer informasjon og åpningstider:

https://sway.office.com/EscIYURTcGpEigFs?ref=Linkhttps://sway.office.com/EscIYURTcGpEigFs?ref=Link

Eller du kan gå inn i Innbyggerhjelpen: LIFU - Livsmestring for ungdom

Utekontaktens Discordkanal: https://discord.gg/XhjEKH6f