Gå tilbake til:
Du er her:
Folkehelseinstituttets nettside
Folkehelseinstituttets nettside

Lurer du på noe om koronaviruset?

Bergen kommune følger rådene fra nasjonale myndigheter.

Mange medier har den siste tiden omtalt det nye koronaviruset som kan gi luftveisinfeksjon og har ført til dødsfall. 

Se Folkehelseinsituttets nettsider dersom du vil ha mer fakta om det nye coronaviruset. 

Slik forholder du deg

Viruset har sitt utspring i Kina, og det er ikke rapport om tilfeller av viruset i Norge. Hvis du blir syk og ikke har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning eller har vært i kontakt en person som er bekreftet syk med koronavirus, er det liten grunn til å mistenke koronaviruset. I Norge pågår det nå et ordinært sesonginfluensautbrudd, og mange blir smittet av dette. God hygiene kan forebygge at du blir smittet av alle typer virussykdommer. Se gode råd for å forebygge influensasmitte

Hvis du har fått luftveisinfeksjon og har vært i det aktuelle området eller i kontakt med noen som har påvist smitte av koronavirus, må du ta kontakt med fastlege eller Bergen legevakt på telefon (116 117) for å gjøre avtale om oppfølging. Det er viktig at du ringer først for å unngå at du møter opp på venterommet og smitter andre. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter og pustevansker. Også friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp.

Legen vil avtale time til undersøkelser og eventuelt innleggelse på sykehus.  Fastleger og legevakt har ikke mulighet for å ta prøver for å påvise koronavirus. Legen vil forklare hvordan du skal komme deg til sykehuset. Du skal ikke ta offentlig transport, og du skal ikke komme uanmeldt, fordi du kan smitte andre. 

Råd fra nasjonale myndigheter

Bergen kommune følger råd om koronaviruset fra det nasjonale Folkehelseinstituttet som har kontinuerlig kontakt med det internasjonale helsenettverket. Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett med faglige fora og varslingssystemer. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina som ikke er strengt nødvendige.

Informasjonen i denne artikkelen vil oppdateres regelmessig ved endringer.

Les mer om hva Bergen kommune gjør for å forberede en eventuell håndtering av spredning av koronaviruset.