Gå tilbake til:
Du er her:

Mangler du fastlege i Bergen?

Sjekk hvor du kan få nødvendig legehjelp.

For øyeblikket har fastlegene i Bergen fulle pasientlister.

Her kan du få hjelp

Etat for helsetjenester oppfordrer alle som ikke har fastlege i Bergen kommune om å benytte en av følgende løsninger for å få nødvendig legehjelp:

  • Kontakt fastlegen din i hjemkommunen din, dersom du er nyinnflyttet.
  • Kontakt et fastlegekontor, og spør om det er mulig å få time, selv om du ikke er fast pasient der.
  • 7Fjell legesenter eller Legene på Høyden tar imot studenter uten fastlege dersom de har kapasitet.
  • Det er mulig å velge seg fastlege i en annen kommune enn der man bor.

Dette gjør kommunen nå

Bergen kommune arbeider med å øke fastlegekapasiteten. Kommunen planlegger opprettelse av nye kommunale fastlegekontor i 2020.

Dersom du har behov for legehjelp, som ikke kan vente, kan du også ringe legevakten på 116117. Legevakten har satt inn ekstra ressurser for å avhjelpe på situasjonen.