Gå tilbake til:
Du er her:
med roser
Under markeringen legges det ned en rose for hver av de vi har mistet til overdose foregående år.
Bilde: Vibeke Blich

Markerer Verdens overdosedag 31. august

Den 31. august er dagen for å minnes de vi har mistet i overdoser, en markering der vi setter fokus på overdoseutfordringer og viser respekt overfor dem som har dødd av overdose og deres pårørende.

Markeringen er også en anledning til å formidle kunnskap om hvordan vi kan forebygge overdoser samt å bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge.

I 2021 mistet vi 25 personer i overdoser på Vestlandet. 

 I Bergen markeres dagen på Øvre Vågsallmening kl. 16.00-18.00. 

 Det vil bli appeller ved: 

  • Else Kristin Utne Berg – Spesialrådgiver Korus Bergen 
  • Eva Semmingsen, etterlatt og medforsker i END prosjektet 
  • Anne Eriksen Hammer, A-larm, bruker og pårørende organisasjon
Lysene Verdens overdose
Lysene er et kjennemerke for Verdens overdosedag
Bilde: Helsedirektoratet

Musikk ved musikkterapeutene ved  MO Eidsvåg og Wergeland

 Det vil bli rosenedleggelse for alle de vi mistet i Bergen i 2021.

 Du finner informasjon om arrangementet på Facebook: https://fb.me/e/3dFR38cCO

Det vil også bli mulig å følge arrangementet digitalt for de som ikke ønsker eller kan møte opp. 

Tilbud til rusavhengige 

Bergen kommune har tilrettelagt en rekke tjenester for mennesker med rusproblemer. En oversikt over disse tjenestene finner du i innbyggerhjelpen “Hjelp til rusavhengige”.

Tilbud til etterlatte etter rusrelatert død

Kommunen har etablert en Etterlattkafé, som er et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall uansett når dødsfallet skjedde. Etterlattekaféen er på MO-senteret Wergelang. Se mer informasjon om etterlattekaféen.

Aksjonsuke

I forkant av Verdens Overdosedag arrangeres en aksjonsuke med nyttig informasjon om forebygging av overdoser.  Mer informasjon om aksjonsuken finner du på facebooksidene til Overdosestrategi Bergen og  instagramsidene til MO Eidsvåg.