Gå tilbake til:
Du er her:
NYUTDANNEDE INNEN HR OG ADMINSTRASJON:  Malene Tepstad (gul genser) og Julie Nordli har begge jobbet i butikk, men er nylig ferdig med bachelorstudier i administrasjon og HR. De er engasjert som prosjektmedarbeidere i HR bemanning og jobber blant annet med bemanning på teststasjonene og opplæring av nytt personale.
NYUTDANNEDE INNEN HR OG ADMINSTRASJON: Malene Tepstad (foran) og Julie Nordli har begge jobbet i butikk, men er nylig ferdig med bachelorstudier i administrasjon og HR. De er engasjert som prosjektmedarbeidere i Etat for håndtering av covid-19 hvor de jobber med bemanning på teststasjonene og opplæring av nytt personale.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Masserekrutterer til kommunen

Koronapandemien har det siste året gitt kommunen en rekke nye arbeidsoppgaver som skal løses på kort tid. Da trengs det menneskelige forsterkninger.

- I fjor vår hadde vi utbrudd av korona på flere sykehjem i Bergen. Mange ansatte var i karantene og det oppstod brått et kritisk behov for personell som vi måtte løse, forteller Sissel Larsen, HR-rådgiver i Stabsseksjonen ved Byrådsavdeling for helse, eldre og frivillighet.

Hun beskriver den utfordrende starten på koronapandemien. Siden har behovet for å rekruttere helsepersonell fortsatt. I kampen mot korona er TISK-strategien (testing-isolering-smittesporing-karantene) en bærebjelke.  

- Vi trenger fortsatt mye personell til testing og smittesporing, og for tiden rekrutterer vi til vaksinestasjonene som er under etablering. Fremover legges det opp til en fleksibel bruk av personell, ved at bemanningen styrkes der behovet til enhver tid er størst. Dette kan variere ut fra blant annet smittetrykk og tilgang på vaksiner, forklarer Larsen. 

RIGGER ORGANISASJONEN:  Det er mye jobb å ansette og lære opp flere hundre nye kommunalt ansatte. Noen av dem som bidrar til dette er foran fra venstre: Ragnhild Dowling, Lill Rustad, Herborg Haugen Sandmo, Eva Kristin Knutsen, Sissel Larsen og Malene Tepstad. Foran fra høyre: Monica Haga, Beate Didrikson, Tina Jordan, Petter S. Lillebø og Julie Nordli.  
RIGGER ORGANISASJONEN: Her er deler av teamet som jobber med å rekruttere og bemanne til testing, smittesporing og vaksinering i Etat for håndtering av covid-19. Foran fra venstre: Ragnhild Dowling, Lill Rustad, Herborg Haugen Sandmo, Eva Kristin Knutsen, Sissel Larsen og Malene Tepstad. Foran fra høyre: Monica Haga, Beate Didrikson, Tina Jordan, Petter S. Lillebø og Julie Nordli.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Bemanner vaksinestasjoner

Hun forteller at responsen på kommunens annonse for å rekruttere til vaksinestasjonene har vært meget god, med i overkant av 600 søknader. 

- Mange føler seg kallet til å bidra. Folk er veldig positive og engasjerte. Vi har klart å rekruttere selv og har hatt god tilgang på helsepersonell. Også mange pensjonister og studenter har meldt seg, forteller Larsen.

- I tillegg har en del kommunalt ansatte permisjon fra sine ordinære stillinger for å bidra i arbeidet med korona. Vi har også omdisponert en del personell internt i kommunen. 

- Vi har også lykkes med å tilrettelegge for ansatte i kommunen som trenger å gjøre noe annet på grunn av helsemessige utfordringer. For noen har dette gitt en mulighet for å prøve seg i arbeid, og det er jo en vinn-vinn situasjon, sier Larsen.  

Spesiell rekrutteringprosess

Frem til nylig har Etat for helsetjenester hatt ansvaret for testing og smittesporing. Dette er nå overtatt av nyetablerte Etat for håndtering av covid-19. Byrådsavdelingen har hele tiden bistått med å få på plass personale. 

- Vi har brettet opp ermene og gjort så godt vi kan i en krevende tid. Det har vært mye samhandling på tvers av etater og avdelinger, sier Larsen. 

Hun har hatt en nøkkelrolle i arbeidet med rekruttering og bemanning, sammen med et team på rundt sju personer. Hun beskriver arbeidet som utfordrende, men også givende. 

- Vi har rekruttert på en helt annen måte enn vanlig, ved å drive masserekruttering. Mange er ansatt i løpet av kort tid. I realiteten har vi etablert en ny organisasjon. Bare på smittesporing er det blitt ansatt mellom 10 og 20 personer i uken. Da den andre smittebølgen kom i fjor høst, var intensiteten helt ekstrem her på jobb. Noen dager var det ikke mulig å gå hjem. Vi måtte få folk på plass til neste dag.

SKIFTET KOMMUNALT BEITE MIDLETIDIG: Ut august i år jobber Lill Rustad (bak) og Eva Kristin Knutsen (foran) som bemanningskoordinatorer i Etat for håndtering av covid 19. De to har søkt om permisjon fra sine ordinære stillinger i Bergen kommune, ved henholdsvis Bergen brannvesen og Breimyra skole. 
SKIFTET KOMMUNALT BEITE MIDLETIDIG: Ut august i år jobber Lill Rustad (bak) og Eva Kristin Knutsen (foran) som bemanningskoordinatorer i Etat for håndtering av covid 19. De to har søkt om permisjon fra sine ordinære stillinger i Bergen kommune, ved henholdsvis Bergen brannvesen og Breimyra skole. 
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Har ansatt flere hundre

Larsen forteller at de til sammen har ansatt og lært opp rundt 150 personer i smittesporing, og rundt 250 personer til teststasjonene. 

- Det er ikke helt avklart enda hva grunnbemanningen skal være til vaksineringen, men jeg vil tro vi kommer til å ansette og lære opp 300-350 personer. I tillegg har vi bemanningen til koronatelefonen, luftsveisklinikkene, beredskapslageret og administrasjon. 

- Stillingene er i ulik brøk. Noen jobber lite, mens andre jobber mye. Det er også et krevende puslespill å ha nok og riktig bemanning på plass til enhver tid, sier Sissel Larsen. 

Pandemien gir muligheter

Historiene om at pandemien fører til arbeidsledighet har vært mange. Men for noen åpner den også for muligheter i arbeidslivet. 

NYE MULIGHETER SOM SMITTESPORERE:  Karen Haugvaldstad (fremst) og Sofie Marie Bjorøy har fått spennende muligheter som smittesporere. I snitt har det vært ansatt mellom 10 og 20 nye smittesporere i uken. En vegg med bilder og navn på alle skal gjøre det lettere å holde oversikt over alle, og hvem som er hvem. 
NYE MULIGHETER SOM SMITTESPORERE:  Karen Haugvaldstad (fremst) og Sofie Marie Bjorøy har fått spennende muligheter som smittesporere. I snitt er det ansatt mellom 10 og 20 nye smittesporere i uken. En vegg med bilder og navn på alle skal gjøre det lettere å holde oversikt.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Sofie Marie Bjorøy (23) er utdannet legesekretær og fikk ikke fast jobb. Karen Haugvaldstad (28) er nyutdannet ernæingsfysiolog uten arbeidserfaring. Nå jobber begge med smittesporing og er svært glade for muligheten de har fått. 

- Jobben er virkelig en god erfaring å ta med seg. Nå har jeg vært her i noen måneder, men det er stadig nye problemstillinger og jeg lærer noe nytt hver dag, sier Bjorøy.

Hun har i tillegg fått ekstra utfordringer å bryne seg på, som kursholder for nyansatt personale som skal jobbe med smittesporing. 

- Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle gjøre. Og jeg liker det kjempegodt, sier hun. 

Bjorøy var også blant personellet fra Bergen kommune som ble sendt til Ulvik. Her hjalp hun til med smittesporing og opplæring. 

Karen Haugvaldstad brenner for folkehelse og har hele tiden ansett Bergen kommune som en aktuell arbeidsgiver.

- Jeg ønsker å bli boende i Bergen, og har håp om en jobb i kommunen i fremtiden, sier Haugvaldstad.