Gå tilbake til:
Du er her:
NESTTUN: Ung Arena ligger på Nesttun og er åpent for ungdom i alderen 12 til 23 år. To av de ansatte er Ine-Benedicte Hetland og Vidar Melby.
NESTTUN: Ung Arena ligger på Nesttun og er åpent for ungdom i alderen 12 til 23 år. To av de ansatte er Ine-Benedicte Hetland og Vidar Melby.
Bilde: Asle Bentzen

Nå er Ung Arena åpnet

Ung Arena er et hjelpe- og samtaletilbud for unge mellom 12 og 23 år som bor i Bergen. Tilbudet er gratis og alle som jobber der har taushetsplikt.

Ung Arena Bergen skal jobbe forebyggende med psykisk helse blant barn og unge. Ungdom i alderen 12-23 kan oppsøke hjelp og veiledning på egne premisser - uten henvisning eller timebestilling.

Unge kan komme til Ung Arenas lokaler på Nesttun, bli kjent med de som jobber der og tilbudet, før de mottar hjelp.

Tilbudet kan vise til gode resultater fra Oslo og flere andre steder i landet. Et viktig prinsipp for Ung Arena er ingen utfordringer er for små og ingen er for store.

– Ungdomstiden kan være utfordrende for mange. For byrådet er det viktig å sørge for at alle barn og unge får like muligheter. Gjennom Ung Arena kan ungdom finne noen å snakke med, delta på aktiviteter og få hjelp til å orientere seg i andre tilbud, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery.

– Det kan være utfordringer i relasjoner til venner eller familie, skole, identitet, økonomi, rusmidler, bosituasjon - alt som en ungdom opplever som utfordrende. På Ung Arena finnes det trygge og erfarne voksne som ungdommene kan snakke med, sier hun.

 

SE VIDEO FRA ÅPNINGEN:

Erfaring viser at ungdom ofte vegrer seg for å oppsøke hjelpeapparatet innen psykisk helse. Målet med Ung Arena er å gjøre terskelen så lav at ungdom søker hjelp så tidlig som mulig, slik at ubesvarte spørsmål ikke utvikler seg til vonde tanker og problemer.

De som jobber på Ung Arena er psykologer, sosionomer og erfaringskonsulenter (unge voksne som selv har kjent vanskeligheter på kroppen og har erfaringer fra kontakt med tjenesteapparatet). For å skape et tilbud som treffer unges behov og ønsker har ungdommer vært med å utforme tilbudet.

Ungdommer kan selv velge hvem de vil snakke med, hvor og når.

– En ungdom som oppsøker Ung Arena, kan være der og føle seg frem litt før han eller hun bestemmer seg for å snakke med noen. Jeg synes det er flott at dette skal være et tilbud basert på de unges premisser, sier Jaffery.

Ønsker du mer informasjon om Ung Arena med kontaktinformasjon, trykker du på lenken under.

Videre på internett