Gå tilbake til:
Du er her:

Ny etat peker ut ny retning

Opprettelsen av Etat for vurdering og rehabilitering skal hjelpe flere innbyggere til å klare seg mer selv istedenfor at de blir avhengige av hjelp fra kommunale helse- og omsorgstjenester.

Elin Wathne
LEDER NY ETAT: Etatsdirektør Elin Wathne foran Teatergaten 41 der vurderingskontoret for Bergenhus, Årstad, Arna og Åsane flyttet inn denne uken.
Bilde: ENDRE HOVLAND

Den nye etaten erstatter Etat for forvaltning. 
- Dette er et viktig grep for at kommunen skal møte utfordringen med flere eldre i tiden fremover. For å få bærekraftige tjenester må vi legge til rette for at flere kan bo hjemme så lenge som mulig og mestre hverdagen i egen bolig. Den nye etaten skal være et kraftsenter for rehabilitering gjennom tidlig innsats og satsing på forebygging, sier kommunaldirektør Kjell Wolff i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.
Ved å satse på rehabilitering vil kommunen både øke livskvaliteten til innbyggerne og redusere behovet for mer omfattende hjelpetjenester fra kommunen.

Samler flere tjenester

Følgende tjenester inngår i den nye etaten:

  • Forvaltningsenhetene som tildeler tjenestene omdøpes til Vurderingskontor. Disse vil tildele tjenester til voksne og eldre. Enhetene blir for små til å ha en enhet for hvert byområde så derfor vil det være ett vurderingskontor for Bergenhus, Årstad, Arna og Åsane og ett vurderingskontor for Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg.
  • Tildelingen av tjenester til utviklingshemmede flyttes til Etat for utviklingshemmede og tildeling av psykiske helsetjenester til barn og unge flyttes til Etat for barn og familie i løpet av våren.
  • Habilitering og rehabilitering for voksne og eldre innbyggere inngår i den nye etaten. Her beholdes de fire enhetene for byområdene, men tjenestene som gis til barn og unge er overført til Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB).
  • Koordinerende enhet jobber for innbyggere som har sammensatte behov for tjenester på tvers av byrådsavdelinger.
  • Brukerstøtte for E-helse (Profil og GBD) 

Bedre for innbyggerne

- Innbyggerne vil fremover merke at de i større grad møtes av hjelpetjenester som er opptatt av å se hvilke ressurser de har og hjelpe dem til å gjenvinne tapte funksjoner. Dette handler om at det er best både for innbyggerne og kommunenes økonomi at innbyggerne får hjelp til å mestre mer av egen hverdag når dette er mulig, sier etatsdirektør Elin Wathne.
Hun påpeker også at selve tildelingen av tjenester blir bedre for innbyggerne med den nye organiseringen.
- Frem til nå har innbyggerne måtte forholde seg til ulike saksbehandlere for ulike tjenester, men nå vil de få én saksbehandler uavhengig av hvilke tjenester de trenger, sier Wathne.