Gå tilbake til:
Du er her:
Forside av folkehelseoversikten

Ny folkehelseoversikt - sjekk folkehelsen i ditt nærområde

Tirsdag 26. november ble det lagt frem en ny folkehelseoversikt for Bergen.

Hovedformålet med folkehelseoversikten er å identifisere viktige faktorer som påvirker bergensernes helse, og vise forskjeller i helse i befolkningen. Kommunen er delt inn i 51 levekårsområder som måles på alt fra inntekt til andelen barn med hull i tennene.

Se digital versjon av rapporten

Kommuneoverlege Finn Markussen i Etat for helsetjenester presenterte folkehelseoversikten for fire byråder i dag på en pressekonferanse på Fysak Melkeplassen. Her kunne han blant annet fortelle at folk i Arna lever lengst, både kvinner og menn, og i Bergenhus lever man kortest. Faktisk lever folk i Arna så mye som 3-4 år lenger enn innbyggere i Bergenhus. Dette kan skyldes at de sosiale helseforskjellene ser ut til å ha minst betydning i Arna.

Bred deltakelse fra byrådet

Fire byråder var med da folkehelseoversikten ble offentliggjort i dag.

- Folkehelseoversikten er et nyttig verktøy når byrådet skal prioritere tiltak som kan ha påvirkning på folkehelsen. Det er gjort et veldig grundig arbeid, og vi har mer data enn noen gang tidligere. Nytt av året er at vi nå vet mer om hva bergenserne selv mener om egen helse og trivsel. Det er også tatt med mer data om hvordan barn og eldre har det, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.

- Folkehelsen påvirkes blant annet av utdanning, personlig økonomi og arbeid. Vi jobber for at alle bergensere skal ha tilgang til gode boliger i trygge nabolag. Gjennom områdesatsingene bidrar vi til at områder med utfordrende levekår blir bedre å bo i. Vi har nylig inngått en samarbeidsavtale med staten om områdesatsing i Loddefjord og Olsvik og ser særlig frem til å samarbeide med innbyggerne og lokale aktører om å løfte disse nærmiljøene i årene som kommer, sier Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig.

- En god oppvekst legger et godt grunnlag for god helse senere i livet. Derfor er det særlig gledelig at så mange som 85 prosent synes at idretts- og kulturtilbudet i nærmiljøet er godt. Vi har likevel en stor jobb å gjøre for at barn i alle deler av byen skal oppleve å ha like muligheter til en trygg og inkluderende oppvekst – og vi vil bruke rapporten aktivt i dette arbeidet, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø.

- Som kulturbyråd er noe av det viktigste for meg at alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn eller bostedsadresse, skal ha givende kulturtilbud og mulighet for deltakelse der de bor. Det er en helt tydelig skjevhet mellom de sentrumsnære og sentrumsfjerne bydelene, derfor vil byrådet satse ekstra på bibliotek og kulturtilbudet i bydelene særlig for barn og unge, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Store ulikheter

Rapporten viser også at det er store ulikheter mellom de ulike levekårssonene. Slik har det også vært i tilsvarende rapporter tidligere år.

- Vi finner også, som før, en tydelig tendens til geografisk opphopning av ulemper. Dette gjelder også selv om vi denne gangen har med andre typer data enn før, sier kommuneoverlege Finn Markussen i Etat for helsetjenester.

 

Vedlegg

 

Hvor er det best for barn?

  • Tannhelsen er best i Morvik. Her har 97,1 prosent av 5-åringene ikke hatt hull i tennene.
  • Ungdommene sover best på Breistein. Her er det ingen elever på 8. trinn som mener de sover for lite.
  • På Espeland er det ingen foreldre som ved skolestartundersøkelsen angir at de har vansker med familiesituasjon eller nettverk.
  • Barnefamilier har høyest tillit til nabolaget i Gullfjellet.
  • Andelen barn som bor i familier med lav inntekt, er lavest i Bønesskogen.