Gå tilbake til:
Du er her:

Ny hjelpetelefon for psykisk helse

Bergen kommune har opprettet en ny telefontjeneste for personer som har det vanskelig: 53 00 55 10. Linjen er bemannet klokken 08.00-20.00 alle dager.

Tekst på bildet: Hjelpetelefonen psykisk helse: 53 00 55 10
 
 

Hjelpetelefonen psykisk helse skal være et mottak som sorterer, hjelper og eventuelt loser videre til rette instans. 

– Våre dyktige fagfolk kjenner til ulike hjelpetjenester fra frivillige aktører og hjelpetjenester i kommunen. De kan også konkret hjelpe med råd til ulike problemstillinger knyttet til psykiske helseutfordringer, sier direktør Rønnaug Frøiland i Etat for psykisk helse og rustjenester.  

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery, sier det er bra at denne tjenesten er kommet på plass så raskt.  

– Mandag ba jeg kollegene mine se på muligheten for å opprette et slikt tilbud. Allerede dagen etter er linjen oppe og går. Vi vet at noen personer som er mye alene nå, uten nettverk, familie eller venner har det ekstra tøft. Da er det viktig å ha et tilbud som gjør at disse kan få hjelp, sier Jaffery 

– Nå er det viktig at dette tilbudet blir kjent for alle, sier byråden. 

Se også disse hjelpetilbudene: