Gå tilbake til:
Du er her:

Ny tilskuddsordning til frivillige organisasjoner til forebygging av negativ sosial kontroll

Målgrupper for tilskuddsordningen fra Bergen kommune er organisasjoner som jobber mot alle former for negativ sosial kontroll i alle religiøse, kulturelle eller sosiale grupper. Frist er 30. april.

Organisasjonen som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er viktig å merke seg at målgruppen for tilskuddsordningen er organisasjoner, personer og tiltak i Bergen kommune.

 Forebygging av negativ sosial kontroll er et viktig tiltak for å sikre at barn og unge får leve et liv i frihet, og til å ta egne valg om utdanning og ekteskap. Frivillige organisasjoner er sentrale samarbeidspartnerne for å lykkes i dette arbeidet. Formålet med denne tilskuddsordningen er derfor å fremme prosjekter, aktiviteter og tiltak fra frivillige organisasjoner som forebygger og hindrer negativ sosial kontroll.

Søknadsfrist er 30. april 2021. Detaljert beskrivelse av søknadskriterier og søknadsskjema finnes her: https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/7090