Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde er tatt under tomtebefaring i Åsane
TOMTEBEFARING I ÅSANE: Fra venstre: Trond Stigen, BASB, Børre Sandal-Hansen, sosiale botjenester, Ingerd Lene Nyheim, BASB, Torgeir Sæter, Boligetaten, Siv Elise Aasebø, Etat for utbygging, Kjell Morten Fjeldstad, sosiale botjenester, Bjørn Solberg, Tjenester til utviklingshemmede, Rune Tjøsvold, BASB, Tor Jørgen Tofte, BASB, Siv Tønjum, Boligetaten, Nina Husum, Etat for sosiale tjenester, Kari Hjellum, Etat for sosiale tjenester. (Foto: Roar Kleppe)

Nye boliger klare allerede ved nyttår

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig har fått på plass 100 nye boliger til vanskeligstilte. De første kan tas i bruk allerede ved årsskiftet.

Bystyret vedtok i februar 2017 at det skal anskaffes 250 flere utleieboliger for vanskeligstilte boligsøkere.

Arbeidet begynner å gi resultater. Det er fremforhandlet avtaler om tilvisningsrett i fem ulike anlegg, på Paradis, ved Lagunen, og på Sandsli. Tilvisningsrett er en avtale mellom Bergen kommune og private utleiere om at kommunen benytte en privat utleiebolig som kommunal bolig.

Disse anleggene inneholder totalt om lag 100 boliger som kommunen skal disponere, og de første boligene tas i bruk allerede ved årsskiftet.

I tillegg pågår det regulering av fire ulike eiendommer, der kommunen skal bygge ulike anlegg for spesielle målgrupper:

  • Steinsvikkroken
  • Petedalsmyra
  • Sandbrekkeveien
  • Bjørge

Utover dette jobbes kan det bli aktuelt å starte formelle reguleringsprosesser i ytterligere fem eller seks tomtealternativer.

I høst har det vært avholdt en rekke nabolagsmøter, der oppstart av reguleringsplanarbeidet har vært satt i fokus.

I møtene har kommunen møtt mannsterk, med deltakelse fra både byrådsavdeling, Etat for utbygging, Etat for boligforvaltning, samt representanter for tjenesteavdelingene som skal jobbe tett på beboerne.

I tillegg leter Bergen kommune kontinuerlig etter flere aktuelle eiendommer.

Nye boliger klare allerede ved nyttår bilde
Fra et nabomøte på Bjørndalstræet skole, der planene for utbygging på Bjørge ved Gjeddevannet ble gjennomgått. Fra venstre: Vigdis Lode, Asplan Viak, Kjell Morten Fjeldstad, sosiale botjenester, Bjarte Høysæter, Etat for boligforvaltning. Roar Kleppe, Etat for utbygging, og Siv Elise Aasebø, Etat for utbygging. (Foto: Trond Stigen)
 

 

Flere artikler