Gå tilbake til:
Du er her:
selvhjelp
Selvhjelpsprogrammet er oversatt til ukrainsk og russisk
Bilde: collage fra programmet

Nytt selvhjelpsprogram for ukrainske flyktninger

Det er nå lagt ut et selvhjelpsprogram med informasjon om vanlige reaksjoner man kan få som flyktning. Programmet gir informasjon, råd og tips om hva som er normale utfordringer i en vanskelig tid.

Informasjonsprogrammet er utviklet av Helse-Bergen, Youwell, Bergen kommune og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Informasjonsprogrammet er inndelt i fem moduler og en velger selv om en vil se programmet på norsk, ukrainsk eller russisk. 

Du åpner programmet HER

Det er også lagt ut info om selvhjelpsprogrammet i portalen på temasiden Ukraina og Bergen under avsnittet om psykisk helse.