Gå tilbake til:
Du er her:
Mottak av pasienter som skal testes for koronavirus.
Bilde: Vibeke Blich

Påvist koronasmitte i Bergen

Endrete regler for testing medfører at antall påviste tilfeller ikke lenger gir et riktig bilde av sykdomsutviklingen i Bergen. Artikkelen er oppdatert med tall på antall smittede frem til 17. mars.

ARTIKKELEN OPPDATERES IKKE MER

- Innbyggere som kan ha vært utsatt for smitterisiko, vil få direkte informasjon av helsetjenestene om hvordan de skal forholde seg. For øvrig oppfordrer vil alle innbyggere om å ha gode hygienetiltak, sier direktør for Etat for helsetjenester Brita Øygard.

Les også: Forebygge smitte og råd til risikogrupper 

Ikke lenger daglige oppdateringer

Endrete regler for testing medfører at antall påviste tilfeller ikke lenger gir et riktig bilde av sykdomsutviklingen i Bergen. Bergen kommune vil derfor ikke fortsette med daglige oppdateringer av denne artikkelen. 

Bergen tirsdag 17. mars klokken 17.15

Det er tirsdag påvist 13 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Totalt er nå 112 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 170 personer ved Bergen legevakt.

Bergen mandag 16. mars klokken 17.00

Det er mandag påvist 6 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Totalt er nå 99 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 135 personer ved Bergen legevakt.

Bergen søndag 15. mars klokken 18.30

Det er søndag påvist 8 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Totalt er nå 93 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 120 personer ved Bergen legevakt.

Bergen lørdag 14. mars klokken 16.00

Det er lørdag påvist 14 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Personene som nå er testet ved Bergen legevakt er lett til moderat syke. Totalt er nå 85 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 124 personer ved Bergen legevakt. 

Bergen fredag 13. mars klokken 17.00

Det er fredag påvist 17 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen.  Av de nye tilfellene er det kjente smitteveier for de fleste.  Personene som nå er testet ved Bergen legevakt er lett til moderat syke og isolerte i eget hjem. Totalt er nå 71 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 63 personer ved Bergen legevakt. 

Bergen torsdag 12. mars klokken 17.00

Det er torsdag påvist 15 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen.  En person er innlagt på sykehus, de øvrige er lett til moderat syke og isolerte i eget hjem. Fire av tilfellene har ukjent smittevei. Totalt er nå 54 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 51 personer ved Bergen legevakt. 

Bergen onsdag 11. mars klokken 15.30

Det er onsdag påvist 7 nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Alle er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjem. Totalt er 39 personer nå smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 55 personer ved Bergen legevakt.

Bergen tirsdag 10. mars klokken 20.30

Det er tirsdag påvist ni nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. En av personene er innlagt på Haukeland sykehus. De øvrige personene er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjem.   

Mandag ble det meldt om to nye tilfeller av smitte i Bergen og at de hadde ukjent smittevei. Det er tirsdag påvist at et av disse tilfellene kan ha forbindelse med smitte i Italia, mens det andre tilfellet fortsatt har ukjent smittevei. Totalt er 32 personer smittet med koronavirus i Bergen. Det er hittil i dag testet 56 personer ved Bergen legevakt.

Bergen mandag 9. mars klokken 18.15

Det er mandag påvist to nye tilfeller av personer som er smittet av koronavirus i Bergen. Begge er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjemmet.  De to smittede har foreløpig ukjent smittevei. Dette undersøkes nå. Det er nå totalt 23 smittede i Bergen. Det er hittil i dag testet 50 personer ved Bergen legevakt.

Bergen lørdag 7. mars klokken 16.00

Legevakten melder om ingen nye smittede i lørdag. Det ble fredag testet 17 personer. Lørdag blir det ikke foretatt noen tester, derfor vil det ikke foreligge prøvesvar søndag. 

Bergen fredag 6. mars klokken 18.30

Det er fredag én ny person med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Smitteveien til vedkommende er kjent. Dermed er det totalt 21 smittede i Bergen. 

Bergen torsdag 5. mars klokken 18.00

Det ble torsdag kveld ikke registert flere med positiv prøve av koronavirus. Dermed er det fremdeles totalt 20 personer i Bergen som har fått påvist smitte. Torsdag ble det totalt testet 22 personer på Bergen legevakt.

Bergen torsdag 5. mars klokken 12.00

Det er torsdag klokken 12.00 fem nye personer med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Alle fem har relasjon til Nord-Italia og smitteveien er kjent. De fem er lett til moderat syke og er hjemmeisolert. Dermed er det totalt 20 personer i Bergen som har fått påvist smitte. 

Bergen onsdag 4. mars klokken 18.00

Det er onsdag ettermiddag fem nye personer med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Fire har relasjon til Nord-Italia og én har relasjon til Asia. De fem er lett til moderat syke. Dermed er det totalt femten personer i Bergen som har fått påvist smitte. Det blir tatt totalt 23 tester i dag.

Bergen tirsdag 3. mars klokken 18.00

Det er tirsdag kveld tre nye personer med positiv prøve av koronavirus i Bergen. Alle tre har relasjon til hverandre og til Nord-Italia. De tre er lett til moderat syke. Dermed er er det totalt ti personer i Bergen som har fått påvist smitte. Kommunen har i dag fått hjelp fra Haukeland universitetssjukehus til prøvetaking på Bergen legevakt. Det blir tatt totalt 38 tester i dag, og testingen pågår fortsatt.  

Bergen mandag 2. mars klokken 18.00:

Mandag 2. mars er det bekeftet at ytterligere én person i Bergen er smittet med koronavirus. Dermed er det totalt syv personer i Bergen som har fått påvist smitte. I dag er 18 nye personer testet ved Bergen legevakt. 

Bergen søndag 1. mars klokken 18.00:

Søndag 1. mars er det bekreftet at ytterligere én person i Bergen er smittet med koronavirus. Dermed er det totalt seks personer i Bergen som har fått påvist smitte. I overkant av 70 personer i Bergen er nå satt i hjemmekarantene fordi de er syke, er nærkontakter av personer som er syke eller fordi de venter på prøvesvar. I dag er 17 nye personer testet ved Bergen legevakt.

Bergen lørdag 29. februar klokken 18.15:

Det er i Bergen påvist fire nye tilfeller av personer som er smittet med koronavirus. Alle har forbindelse til reiser i Nord-Italia. Alle de smittede er nå isolerte, og ingen av dem er alvorlig syke. Etat for helsetjenester driver nå smitteoppsporing og kontakter personer de smittede har vært i kontakt med. Nærkontakter av de smittede blir sykemeldt og satt i karantene i hjemmet i to uker.

Bergen fredag 28. februar klokken 13.35:

Personen har vært på reise i Nord-Italia og er nå i hjemmeisolasjon i boligen sin i Bergen. Etat for helsetjenester i Bergen kommune undersøker nå hvem vedkommende har vært i kontakt med, og Bergen legevakt vil gjennomføre tester på personer som kan være utsatt for smitte.