Sosialbyråden har satt krisestab

Byråd Katrine Nødtvedt har torsdag satt krisestab etter den siste tidens alvorlige og tragiske funn av feil, avvik og mangler i barneverntjenesten i Bergen.

Krisestaben har som mål å rette opp i feil, komme til bunns i uoppdagede avvik og styrke tjenesten i det viktige samfunnsoppdraget de har. Gjennom samarbeid med tillitsvalgte skal staben ta vare på og styrke tjenesten og ansatte.

Krisestabens sammensetning 

Byråden er prosjekteier av krisestaben, og kommunaldirektør er prosjektleder for det operative arbeidet. I tillegg til byråden og kommunaldirektøren består krisestaben av direktør og representant fra Etat for barn og familie, fagressurser fra byrådsavdelingen og etaten, samt tillitsvalgte fra barneverntjenesten.

- Situasjonen er dypt alvorlig, og det kreves en omfattende innsats fremover. Vi innfører nå så raskt som mulig ordningen med felles mottak, en rekke strakstiltak er innført, og offentligheten har stor interesse for denne saken. Vi trenger en mer koordinert og fokusert innsats for å følge prosessene fremover, sier byråd Katrine Nødtvedt.

Varighet

Krisestaben ligger til Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering og skal i utgangspunktet ha en varighet frem til 1. november.

LES OGSÅ: Ansattpakke til barnevernet i Bergen