Gå tilbake til:
Du er her:

Strax-huset har blitt MO-senteret Gyldenpris

Strax-huset ble etablert i 1994 med strax-midler fra Helsedirektoratet. Nå, etter 25 år skifter Strax-huset navn til MO-senteret Gyldenpris.

23. mai i år besluttet bystyret at Strax-huset skal skifte navn slik at navnet harmonerer med navnet på de øvrige MO-sentrene i Bergen.

Fra 26. august

- Navneskiftet skjer fra 26. august sier etatsdirektør Rønnaug Frøiland.

- I sommer har vi jobbet med å forberede navneskiftet. Det er mye som skal endres og fortsatt gjenstår noen skilt og detaljer. Det vanskeligste er nok å innarbeide det nye navnet i befolkningen. Det vil nok ta litt tid, sier Frøiland.

Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter)

MO-senter er en forkortelse for mottaks- og oppfølgingssenter. MO-senter er et begrep og et tiltak som ble foreslått av Stoltenberg-utvalget. MO-sentrene er ressurssentre som blant annet tilbyr gruppeaktiviteter, arbeidstrening, motiverende samtaler og generell oppfølging av helseutfordringer.

I Bergen vil det om kort tid være fire MO-sentre. Det er MO-senteret Gyldenpris, Nesttun, Wergeland og Eidsvåg. Sistnevnte åpner 2. september. Disse MO-sentrene utfyller hverandre med et differensiert tilbud til mennesker i aktiv rus.

Strax-huset har skiftet navn til MO-senteret Gyldenpris bilde
 
Kari Ingvaldsen