Gå tilbake til:
Du er her:
ENGASJERTE I TEATERGATEN KAFÉ: Fridtjov Irgens (Møllaren Frivilligsentral), Harald  Thue (Bergen demensforening) Kari Engedal (Bergen demensforening) og Stine Lampe (Bergen kommune, enhet for aktivitet og mestring)
ENGASJERTE I TEATERGATEN KAFÉ: Fridtjov Irgens (Møllaren Frivilligsentral), Harald Thue og Kari Engedal (Bergen demensforening)) og Stine Lampe, aktivitetskoordinator i Bergen kommune.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Trygghet og trivsel på Teatergaten kafé

Torsdag 20. januar er det klart for årets første treff på Teatergaten kafé på Engensenteret. Kafeen er en møteplass for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

På Teatergaten kafé kan man komme som man er. Kafeen er et lavterskeltilbud der man kan møte andre i samme situasjon, enten man har en demensdiagnose eller glad i noen med demens. 

Noen ganger er det nok å bare være sammen og prate, men kafeen tilbyr også ulike aktiviteter, som musikkgruppe, teaterforestilling, konserter, malergruppe og trim. Trivsel og trygghet står sentralt.

- På kafeen serverer vi kaffe og vafler til en hyggelig pris. Latteren sitter løst og stemningen er lys og lett rundt bordene, forteller Stine Lampe, koordinator i Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune.

Vårprogrammet er klart

Torsdag 20. januar er det klart for ny sesong på Teatergaten kafé. Hver torsdag utover vinteren og våren vil det i tillegg til ordinære treff være tilbud med musikkgruppe og akvarellmalekurs. Se programmet her. 

Drives av frivillige

Teatergaten kafé er et samarbeid mellom Bergen kommune, Nasjonalforeningen Bergen demensforening, Bergen Røde Kors, Salem Nærmiljøsenter, og Møllaren Frivilligsentral.

- Det er frivillige forbereder maten og bidrar rundt bordet til den gode stemningen og praten. De får opplæring i demens og kommunikasjon med en person med demens. Som frivillig velger man selv hvor mye man vil bidra, men det er en fordel å kunne stille opp en gang eller to i måneden, sier Lampe. 

Fellesskap og trygghet

Harald Thue og Kari Espedal har bakgrunn fra Bergen demensforening og har vært med som frivillige siden starten for rundt fem år siden. 

- Kafeen betyr mye for de som kommer hit. Det er godt å treffe likesinnede. De fleste kommer igjen og det god stemning rundt bordet. Jeg har blitt veldig glad i kafeen og stiller opp så ofte jeg kan, sier Thue. 

Kari Espedal forteller at det å være frivillig gir henne mye tilbake. 

- Nå gleder jeg meg til vi starter opp igjen. For noen med demensdiagnose kan det være vanskelig å gå på vanlig kafé. Her vet vi hva det går i. Alle blir tatt godt imot og tatt vare på, sier Espedal.  

Fridtjov Irgens ble engasjert som frivillig via frivilligsentralen. Han følger opp vaktlisten slik at det alltid er noen til å ta imot gjestene. 

- Det er kjekt å se hvordan folk koser seg. Å være frivillig har lært meg mye, sier han. 

Noen pårørende fortsetter å komme til kaféen også etter at deres kjære er for dårlige til å benytte seg av tilbudet. 

- Det handler nok om felleskapet, tryggheten og det at man møter personer i samme situasjon, mener Kari Espedal.


Vil du vite mer? 

Ønsker du mer informasjon om kafeen eller være frivillig? Ta kontakt med Stine Lampe på telefon: 408 16 121 eller e-post:  stine.lampe@bergen.kommune.no

FAKTA /Teatergaten kafé

  • Holder til i Engensenteret i Teatergaten 43.
  • Åpen torsdager klokken 17.00-19.00. Gamle og nye gjester er hjertelig velkommen!
  • Kafedager i vinter/vår: Alle torsdager fra 20. januar til og med 19. mai - med unntak av torsdag 14. april (påske).  
  • Se også: Bergen kommune - Aktiviteter for personer med demens