Roger Valhammer på talerstolen
ORIENTERTE OM TILTAK: Byrådsleder Roger Valhammer orienterte om tiltakene som Bergen komme setter inn for å reformere barnevernet.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Valhammer: – Beklager at dere ikke ble fanget opp tidligere

Roger Valhammer lanserte ytterligere hastetiltak for barnevernet i Bergen, og ga en uforbeholden unnskyldning til barna som ikke ble fulgt opp av barnevernet.

I en orientering til forretningsutvalget i Bergen bystyre sa Valhammer at det gjør inntrykk å lese kritikken fra statsforvalteren.

– Dette handler ikke bare om en rapport, et avvik eller et tilsyn. Dette handler om en syv år gammel gutt som ble bundet fast av faren sin, en voldelig far. Dette handler om to søsken som falt mellom alle stoler, som ingen fanget opp. De har aldri gått i skolen, aldri vært hos tannlegen. Og dette handler om at hvis barnevernet hadde fulgt opp som de burde, så kunne disse barna fått hjelp før. Sånne feil skal ikke skje, men det har skjedd, sa Valhammer.

Roger Valhammer på talerstolen
SA UNNSKYLD: – Dere skulle blitt fanget opp før, sa Roger Valhammer da han henvendte seg til barna som opplevde omsorgssvikt.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

– Noen skulle hjulpet dere

– På vegne av Bergen kommune beklager jeg på det dypeste. Dere skulle blitt sett før. Dere skulle blitt fanget opp før. Noen skulle ha hjulpet dere lenge før. Jeg lover at vi skal gjøre alt vi kan for at ikke flere barn skal få oppleve det dere har opplevd, sa Valhammer.

I orienteringen gjorde Valhammer rede for arbeidet med reformen "Bergens nye barnevern". Reformen skal svare ut forbedringspunktene som kom frem i Deloittes revisjonsrapport.

Fra medlemmene i Forretningsutvalget
Byrådslederen svarte på spørsmål fra medlemmene i Forretningsutvalget.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Flere hastetiltak

Samtidig lanserte han flere hastetiltak. Disse kommer i tillegg til tiltakene som ble kunngjort fredag:

  1. Ett felles mottak for bekymringsmeldinger for hele Bergen kommune kommer på plass så raskt som mulig, og uavhengig av innføring av reformen Bergens nye barnevern.
  2. Pålegg om at barnevernet skal vurdere bekymringsmeldinger daglig. 
  3. Når barneverntjenesten mottar en henvendelse fra barn og foreldre med ønske om bistand, skal henvendelsen alltid registreres som en melding. 
  4. Rutiner og praksis for undersøkelsesarbeidet endres slik at informasjon om barn blir fulgt opp og vurdert forsvarlig, at barn blir snakket med før avgjørelser blir tatt, og at arbeidet blir dokumentert.
  5. I situasjoner der tjenesten på grunn av ansattes sikkerhet ikke kan gjennomføre samtaler i tjenestens lokaler, skal leder sørge for at samtaler kan gjennomføres og bekymringer registreres fortløpende for å sikre at barn får nødvendig hjelp til rett tid.
  6. Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad vil følges opp med ekstra faglige ressurser for å bistå i forbindelse med gjennomføring av endringer som behøves på kort sikt. 
  7. Intern oppfølging av barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad: Undersøke nærmere om det er andre saker som må følges opp, og om kontoret har de rette rammene for å kunne gjøre en god jobb. 
  8. Byråd for kultur, sosial og inkludering vil orientere Utvalg for helse og sosial gjennom ukentlige møter med arbeidsutvalget.

Valhammer avsluttet orienteringen med støttende ord til ansatte i barnevernet:

– Vi vet at dere har en tøff jobb. Vi vet at dere har en krevende jobb. Det er vår jobb og vårt ansvar å gi dere rammene dere trenger for å lykkes. Jeg både håper og tror de grepene vi nå tar vil hjelpe på veien. Det står en hel by bak dere, og ønsker at dere skal lykkes i den viktige jobben dere gjør, sa byrådslederen.

Les også: