Gå tilbake til:
Du er her:
AVTROPPENDE LEGEVAKTSJEF: Dagrun Waag Linchausen har vært legevaktsjef på Bergen legevakt siden 2019. Nå pensjonerer hun seg, og gir stafettpinnen videre.
AVTROPPENDE LEGEVAKTSJEF: Dagrun Waag Linchausen har vært legevaktsjef på Bergen legevakt siden 2019. Nå pensjonerer hun seg, og gir stafettpinnen videre.
Bilde: ASHKAN ROUZROKH

Waag Linchausen: – Det har vært et privilegium

Avtroppende legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen takker alle som holder hjulene i gang på legevakten. Hun har full tillit til at hennes etterkommer vil fortsette å lede de dyktige folkene med stø hånd.

Ved nyttår går Dagrun Waag Linchaussen av med pensjon. Hun kan fortelle om en tøff, men spennende tid som legevaktsjef ved Bergen legevakt.

– Hva har du likt best med jobben din?

– Jeg liker legevaktmedisin, både faget og kollegene, men det viktigste og kjekkeste er opplevelsen man innimellom får av å gjøre en forskjell. Det har vært en vanvittig og tøff tid, men når man ser seg tilbake, så har det vært et privilegium å få være med på. Og i motsetning til mange andre, har jo jeg kunnet gå på jobb gjennom hele pandemien. Selv om jeg ikke alltid har vært fysisk på jobb, så har jeg levd med legevakten hele veien 24/7, og bare vært en telefon unna. 

Dagrun Linchaussen på sitt kontor.
Dagrun Linchaussen på sitt kontor.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

– Blir det vanskelig å legge fra seg dette ansvaret nå?

– Det er lett å gi fra seg stafettpinnen. Både til Trond Inselseth som vil være konstituert legevaktsjef i perioden før Anne Karoline Tyssøy Pedersen starter, og til Karoline som vi kaller henne. For eget vedkommende skal det bli godt å lande litt. Jeg har sagt at jeg kan bistå i overgangen med den kunnskapen jeg har tilegnet meg. Men det er godt å legge fra seg lederansvaret. Jeg vil fortsette å ha noen styreverv, og så finnes det jo andre ting det går an å holde på med enn å jobbe.

– Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg utdannet meg til lege i voksen alder, nærmere bestemt i 2009, og har jobbet noen år som fastlege og som fast ansatt lege ved Bergen legevakt før jeg ble legevaktsjef. Før medisinstudiet var jeg siviløkonom i næringslivet. Det var nok flere solskinnshistorier og vellykkethet i den andre verdenen, men det er solskinnsdager i helsevesenet også, selv om man her får mer nærkontakt med livets harde realiteter. Man ser at det ikke er like greit for alle hele tiden, og da er det godt å være en del av et helsevesen som kan bidra med å gjøre en forskjell.   

– Ble jobben som du hadde tenkt?

– Selve jobben ble ikke helt som jeg hadde tenkt. Pandemien har preget oss veldig, og vi har hatt mye oppgaver i den forbindelse. Men også kravene til legevakten har vært i endring. Det er en helt annen legevakt nå enn da jeg begynte. Det er kommet en ny veileder for legevakt, og vi har en akuttmedisinforskrift å forholde oss til. Vi skal fokusere mye mer på det akuttmedisinske i form av at vi skal ha en legevaktsentral som håndterer alle henvendelser om medisinske spørsmål (telefon 116/117).

– Vi skal gi god og riktig behandling til de som kommer hit. Vi skal være en legevakt for alle, men ikke for alt. Legevakten er for de som trenger hjelp ved akutt sykdom, akutt skade eller akutt forverring. Vi skal også rykke ut fra legevakten med legebilen når det er behov. Det er mer fokus på øyeblikkelig hjelp nå enn det var for bare noen få år siden. Det er en kjempespennende utvikling. Sånn sett hadde det vært kjekt å være 10-15 år yngre, og kunne gått på det med krum hals. 
 

Dagrun Linchaussen på åpningen av drop-in teststasjon på Laksevåg 19. august 2020.
Dagrun Linchaussen på åpningen av drop-in teststasjon på Laksevåg 19. august 2020.
Bilde: Andrew M. S. Buller

– Kan du si litt om utfordringene du har møtt på i jobben?

– Utfordringen blir å klare å gi riktig hjelp til de som trenger det mest innenfor de rammene vi har. Å prioritere riktig, og gjøre det som er viktigst og rett hvert eneste øyeblikk hele døgnet. Det er krevende å aldri vite hva som kommer, men det er også det som gir både motivasjon og mening i jobben. Legevakten skal også være et sikkerhetsnett og gi en god tjeneste og ivareta de som trenger hjelp når alle andre holder stengt. Legevakten har derfor en veldig viktig funksjon i samfunnet.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Å være på et pulserende sted der det skjer ting, og å være en del av noe større. Jeg har også satt pris på samspillet mellom oss og bergenserne. Så vil jeg til slutt hedre kollegene jeg har hatt, både fast ansatte og vaktlegene. Det gode samarbeidet og evnen og viljen til å gjøre en god jobb.  Det har vært en ære å få være med på reisen. 

Helsebyråd Beate Husa og legevaktsjef Dagrun Waag Linchaussen ved åpning av testasjonen ved  Bergen havn.
Helsebyråd Beate Husa og legevaktsjef Dagrun Waag Linchaussen ved åpning av testasjonen ved Bergen havn.
Bilde: Vibeke Blich