Gå tilbake til:
Du er her:

Her får du krisehjelp

Mange er berørte av brannen i Ytrebygda som har krevd menneskeliv. Trenger du noen å snakke med, har kommunen et hjelpetilbud for innbyggere som opplever akutte kriser.

Både Ytrebygda skole og Aurdalslia skole holder tirsdag åpent om ettermiddagen for berørte elever og foreldre som vil samles for å snakke sammen og uttrykke sorg og medfølelse.

Bergen kommune fikk søndag den triste meldingen om at en 9 år gammel jente har omkommet etter boligbrannen. Natt til tirsdag døde en 14 år gammel jente og hennes 41 år gamle mor av skadene de fikk i brannen 4. januar. Tirsdag ettermiddag melder politiet at også en 7 år gammel jente døde av skadene hun fikk. .

- En tragedie for hele bysamfunnet.

Trenger du noen å snakke med, har kommunen et hjelpetilbud for innbyggere som opplever akutte kriser:

Fastlege

Du kan kontakte fastlegen din for å få hjelp dersom du opplever noe som er vanskelig. Fastlegen gir nødvendig medisinsk hjelp og vurderer også om det er behov for mer spesialisert hjelp.

Livskrisehjelpen

Ved Bergen legevakt er det et eget tilbud for mennesker som opplever livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd. Livskrisehjelpen ved legevakten kan gi akutthjelp i enkeltsaker og vurderer også om det bør formidles kontakt med andre tjenester. Les mer om tilbudet ved Livskrisehjelpen

Kriseteam i bydelene

Når noen er alvorlig rammet og har et stort hjelpebehov, kan Livskrisehjelpen eller kommunens kriseledelse aktivere kriseteamene i bydelene. Kriseteamene gir mer omfattende psykososial hjelp både på kort og lang sikt. Kriseteamene består av psykiatrisk sykepleier, psykolog, helsesøster, prest og representanter fra de psykiske helsetjenestene og sosialtjenesten.

Til barn og unge

Trenger du noen å snakke med om vanskelige hendelser eller tanker, snakk med voksne eller venner rundt deg som du stoler på og som kan hjelpe. Du kan også kontakte helsesykepleier på skolen din eller helsestasjonen for ungdom.

Ordinære psykiske helsetjenester

Hvis du har opplevd noe traumatisk, eller hvis du har det vondt og er deprimert, kan du også få hjelp gjennom kommunens psykiske helsetjenester. Kontakt avdeling for psykisk helse i din bydel for å formidle ditt hjelpebehov.

Last ned brosjyre: