Gå tilbake til:
Du er her:

Holdt åpent lokale for nærmiljøet i Ytrebygda

Lokaler på Scandic Kokstad holdt åpent søndag 5. januar fra klokken 18.00 for alle som vil samles for å snakke sammen etter den dramatiske boligbrannen i Ytrebygda natt til lørdag.

Bergen kommune har søndag fått den triste meldingen om at en 9 år gammel jente har omkommet etter boligbrannen. I skrivende stund er også flere personer i familien alvorlig skadet.

 

Kommunen har satt krisestab og bedt Scandic Kokstad om å holde lokaler åpne for alle som er berørte. Her kan alle som ønsker å snakke sammen eller uttrykke sorg og medfølelse, komme. Representanter fra kommunen vil også være tilstede.

 

Berørte skoler forbereder samtale med elevene mandag morgen. Mange barn vil ha behov for å snakke om den triste hendelsen, og alle foreldre oppfordres til å være ekstra oppmerksomme på barnas behov i denne vanskelige tiden.

 

Foreldre og pårørende som er særlig tungt rammet kan også nyttiggjøre seg kommunens ulike hjelpetilbud.

 

Les mer på kommunens nettsider om hjelpetilbudene.