Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeidsutvalg (SAU)

Samarbeidsutvalg (SAU)

SAU er et rådgivende samarbeidsutvalg mellom kommunens administrasjon og avtalefysioterapeuter og fastlønte fysioterapeuter i kommunen for å diskutere forhold av betydning for fysioterapitjenesten.