Gå tilbake til:
Du er her:

Smittehåndtering under sykkel VM

i perioden 15.-24.september vil det være stor tilstrømming av publikum fra både inn- og utland. Det vil være flere midlertidige matserveringssterder og reduserte muligheter for håndhygiene. Dette vil igjen medføre økt sannsynlighet for utbrudd av smittsomme sykdommer og da særlig gastroenteritter.

Nødvendig helsehjelp under sykkel VM

Sykkel VM vil medføre endring av transportmuligheter for pasienter trenger nødvendige helsetjenester. Det er gjort avtale om kollegial vikarordning blant fastlegene. Dette innebærer at det vil være anledning for pasienter å oppsøke et hvilket som helst nærliggende legekontor for å få hjelp i denne perioden. Trafikkavviklingen blir påvirket i perioden fra og med torsdag 14.9 til og med søndag 24.9. Dersom pasienter skal innlegges eller må passere sperringer i denne perioden vil de kunne få tilsendt en sms slik at de ved å fremvise denne kan få passere sperringene.

Den Nasjonale Legevaktkonferansen 2017

Kjære kollega

Det er nå påmeldt 430 deltagere til Den Nasjonale Legevaktkonferansen 2017 som arrangeres i Bergen 28. – 30. september 2017.

Det er fremdeles plasser igjen!

Nytt og nyttig fra sykehusene 3.10.17

Dette er 4.møte i 3.møteserie på totalt fire i regi av praksiskonsulentene. Møteserien er godkjent som tellende kurspoeng for spesialiteten i allmennmedisin med 4 poeng per kurskveld. Påmelding til sis-holm@ntls.nhn.no eller SMS til 90125882

Ny plan for legetjenester

Byrådet har nå sendt ny plan for legetjenester på høring. Planen tar blant annet for seg videreutvikling av samarbeidet med fastlegene.

Har du pasienter som kan komme til å føde under sykkel-VM?

Det er laget en sms-løsning som gjør at fødende lett skal komme seg til sykehuset i drosje eller egen bil. De fødende ringer KK som vanlig (55 97 22 00), oppgir så navn og telefonnummer. Hun får da en sms som kan vises til politiet eller andre vakter ved sperringer slik at hun kan benytte veier som egentlig er forbeholdt drosje, kollektivtrafikk og ambulanser.

Utenom stengeperioden mellom 08.30 og 19.00 er trafikksituasjonen normal.

Ambulanser har tilgang til alle områder hele tiden. Det er flere ambulanser stasjonert i og rundt Bergen sentrum enn vanlig. Disse kan selvsagt også frakte fødende om nødvendig.

Informasjon fra Helsedirektoratet vedr Rh D negative gravide

1.februar i år ble det innført ny rutine om analyse av RhD status hos foster i uke 24 der den gravide er RhD negativ.

Helsedirektoratet har nå sendt forslag om varig finansiering av profylakse til RhD-negative gravide med RhD-positive fostre i uke 28 til Helse- og Omsorgsdepartementet.

Høstseminar i Perinatalkomiteen Helse Vest

Onsdag 29.november 2017 arrangeres høstseminar i Perinatalkomiteen på Haukeland Universitetssjukehus. Seminaret er relevant for alt helsepersonell som har befatning med gravide eller fødende. I fjor var det noen få fastleger tilstede. Husk at dette er en viktig møteplass for helsepersonell som samarbeider om de gravide og fødende

Ny informasjon om bestillingsrutiner av HPV vaksiner

Det er fra 1.7.17 innført nye rutiner i Bergen kommune i forbindelse med bestilling av HPV vaksiner fra fastleger til bruk i opphentingsprogrammet for kvinner født i 1991 eller senere. Bestillinger skal nå sendes til Smittevernkontorets eget postmottak. Ordningen med utkjøring av vaksiner fra Etat for helsetjenester opphører.

Nye kurs "Trygg på 2 bein" starter opp til høsten!

Ergo- og fysioterapitjenesten starter nye fallforebyggende kurs til hjemmeboende eldre med nedsatt balanse i høst. Nye deltakere kan selv ta direkte kontakt med tjenesten i sin bydel i uke 33, 14.-18.august. Det trenes i gruppe over 12 uker, med 2 treninger i uken. Deltakerne får også tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut.

Fysisk trening som terapi for rus- og psykiske lidelser - teoretisk og praktisk opplæringskurs

Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene inviterer til kurs 6. og 7. september ved Hjellestadklinikken. Kurset vil gi innføring og øvelse i å benytte seg av trening som behandlingsmetode mot rus og psykiske lidelser.

Nye avtaler for taxibestilling fra Pasientreiser

Bergen Taxi har de siste 4 årene hatt det meste av kjøringen for Helse Bergen for reiser i og mellom Bergen, Fjell, Sund og Askøy kommuner. Det ble lyst ut ny anbudsrunde høsten 2016 og dette medførte en del endringer.

Den nasjonale legevaktskonferansen i Bergen 28.- 30.september 2017

Bergen legevakt fyller 100 år i 2017, og det er en stor glede og ære for oss å invitere til den nasjonale legevaktkonferansen. Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin.

Sommerferien 2017 gynekologer i Bergen og Fjell

Herved publiseres sommerferieoversikten for avtalespesialistene i gynekologi i Bergen og Fjell kommune.

Jordmortilbud sommeren 2017

Tilbudet til gravide om jordmortimer i ferien er nå publisert. Det organiseres også i år et byomfattende feriejordmortilbud ved Solheimsviken helsestasjon tlf 55565160