Gå tilbake til:
Du er her:

Spørreundersøkelse: Kommunikasjon mellom lege og pasient

I forbindelse med et forskningsprosjekt ved OsloMet og NTNU, ønsker vi å invitere leger til en anonym spørreundersøkelse om kommunikasjon mellom lege og pasient.

Pasientreiser

Helseforetaket har ansvar for pasienttransport og gjør avtaler med taxiselskapene.

Du er ikke alene

Barne- og familietjenesten Fana og Ytrebygda skal starte opp en gruppe til barn og søsken av psykisk syke og rusavhengige. Tilbud er bydekkende og er for aldersgruppen 13 – 16 år.

Oppstart tirsdag 12. mars kl. 14:00-16:00 i lokalene til Nesttun helsestasjon.

Undersøkelse om lindrende behandling

Du som fastlege er invitert til å svare på en undersøkelse som omhandler tilbud til alvorlig syke pasienter i den palliative fase. Helse Bergen ønsker flest mulig svar fra fastleger for undersøkelse om lindrende behandling for å kartlegge fremtidig behov.

Ny leverandør av multidose til kommunen fra 1. januar 2019

Multidose til institusjoner og hjemmebasert tjeneste i kommunen skal fra 1. januar 2019 leveres av Vitusapotek/Norsk Medisinaldepot AS (NMD)

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Det er mye oppmerksomhet om fastlegeordningen. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde sine fastleger. KS har forståelse for at det er en krevende situasjon for kommunene og har publisert en nettartikkel for å informere om hva som skjer på området

Nå kan pasienter og pårørende selv hente ut hjelpemiddel

Bergen kommune og Hjelpemiddelhuset åpner dørene for innbyggere. Med den nye tjenesten på Hjelpemiddelhuset kan brukere og pårørende komme innom i åpningstiden og låne nødvendig hjelpemiddel

Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å tilby møte

Fra 1.juli 2018 har helse- og omsorgstjenesten plikt til å tilby pasienter, brukere og pårørende et møte etter svært alvorlige hendelser. Dette møtet skal skje så raskt som mulig, og senest ti dager etter hendelsen. Slike møter vil bidra til større åpenhet og ikke minst gi pasienter, brukere og pårørende muligheten til å få svar på de spørsmål de måtte ha.

Invitasjon til Samhandlingsseminar

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS inviterer til Samhandlingsseminar onsdag 7. november 2018 i kantinen i 7. etg. i SMU-bygget på sykehuset. Fristen er gått ut, men interesserte kan sende epost til ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no.

Leger til legevaktsbil søkes

Bergen legevakt vil fra november 2018 ha en fullt utstyrt legebil med utrykningsfunksjon. Bilen skal etter hvert være i døgndrift. Det vil være sjåfør fra Bergen brannvesen som er opplært som first responder. Det søkes herved om leger til å bemanne denne bilen i 20-40% stilling.

Treningstilbud til personer med overvekt+

Uke 42 startet det opp treningsgrupper for personer med overvekt ved to fysikalske insitutter i Bergen kommune: Olsvik Fysioterapi: mandag morgen og fredag etter kl 16 Motus 365 Åsane: Grupper tirsdag og torsdag

Velkommen til perinataldagene høsten 2018

Perinatalkomiteen, Helse Vest arrangerer perinataldagene hhv 29. og 30.november 2018. Deltakelse begge dager teller som emnekurs i allmennmedisin. Kurset og påmeldingsinformasjon ligger på kurskatalogen på Legeforeningen sine nettsider.

Fagdag for helsestasjons- og skoleleger 1.november 2018

Etat for barn og familie inviterer alle helsestasjons- og skoleleger i Bergen kommune til den tradisjonelle fagdagen torsdag 1.november kl 0830-1530 på Scandic Bergen City i Håkonsgaten. Husk å melde deg på til ledende helsesøster i ditt byområde så snart som mulig.

Velkommen til faglig påfyll!

Ingen rettssak om SMS-gebyr

Søksmålet som WTW AS anla mot staten ved Helse- og omsorgsdeparteentet for å prøve lovligheten av SMS-gebyrer ble trukket den 30.april 2018. Det er dermed konkludert med at det ikke er lov å pålegge pasienter å betale gebyr for denne tjenesten.

Helsesenter til papirløse migranter - Bergen

Helsesenter til papirløse migranter ble stiftet i oktober 2013 og har fokus på å dekke humanitære behov blant papirløse. Organisasjonen drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Tilbudet er til mennesker som ikke har lovlig opphold i landet. Tjenesten er gratis.