Gå tilbake til:
Du er her:

Utdanningsstillinger for spesialisering i allmennmedisin (ALIS)

Informasjon fra prosjektet ALIS VEST om administrasjon, organisering, begrepsavklaring og endring av regler gjeldende fra 01.03.19. Artikkelen er skrevet av fastlege Hans Høvik som sitter i spesialistkomitéen i DNLF. Høvik er også prosjektmedarbeider i ALIS VEST.

Ny spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Guri R. Haaland slutter i sin avtalepraksis i barne- og ungdomspsykiatri på Nesttun i august i år.

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Bjørg Rosland overtar denne praksisen fra 19.08.19

Pasienter opp til 18 år kan henvises.

Konferanse: Vi tror på fastlegeordningen

Fredag 30. august inviterer ALIS Vest til stor konferanse. Vi vil skape tro på fastlegeordningen gjennom å få frem de gode grepene.

Hvordan rekruttere og hvordan beholde de ferske fastlegene, de mer erfarne og de som vil trappe ned? Hva vet vi om kostnader og hva tenker de som bestemmer? Hva tenker du?

Sted: Scandic Airport Hotell Flesland Tid: 09:30- 16:00

Arrangementet er gratis og vil bli søkt tellende til videre- og etterutdanning i spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende får samtidig en rett til å varsle slike hendelser til Helsetilsynet.

Meningokokkvaksinering av ungdom

Meningokokkvaksinering av ungdom er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet som ble gitt elever i videregående skole var et tilbud i en begrenset tidsperiode. Elever/foresatte som ikke benyttet seg av tilbudet kan ikke i etterkant eller utenom dette få meningokokkvaksine hos skolehelsetjenesten.

Legevakten overtar ansvaret for legetilsyn på natt på ØHD

Det er inngått avtale med Legeforeningen om at vaktleger på natt også skal ha ansvar for pasienter som ligger inne på ØHD avdelingen.

Informasjon om multidose til leger som gjør multidoseforskrivninger

NMD har informert Legemiddelverket om at inntil 7000 pasienter har fått legemiddelposer der det har manglet tabletter (blant annet Burinex og Isoptin) i forhold til det legen har bestemt. Hovedproblemet er likevel at pasientene og legene som er berørt, ikke alltid har fått beskjed om at det mangler legemidler i posene.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Nyhetsbrev nr. 1-2019 fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn er nå publisert på deres nettside. Det er også mulig å få nyhetsbrevet tilsendt direkte. Dette gjøres ved å bruke lenken i nyhetsbrevet eller sende e-post til sigrun.evensen@helse-bergen.no og melde seg på utsendelse av nyhetsbrevet.

Barne- og familiehjelpen

Gir barn og unge hjelp til å overvinne problemer

Behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)

Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk i tjenesten. Fra 15. februar gjelder tre nye pakkeforløp.

Pasientreiser

Helseforetaket har ansvar for pasienttransport og gjør avtaler med taxiselskapene.

Du er ikke alene

Barne- og familietjenesten Fana og Ytrebygda skal starte opp en gruppe til barn og søsken av psykisk syke og rusavhengige. Tilbud er bydekkende og er for aldersgruppen 13 – 16 år.

Oppstart tirsdag 12. mars kl. 14:00-16:00 i lokalene til Nesttun helsestasjon.

Undersøkelse om lindrende behandling

Du som fastlege er invitert til å svare på en undersøkelse som omhandler tilbud til alvorlig syke pasienter i den palliative fase. Helse Bergen ønsker flest mulig svar fra fastleger for undersøkelse om lindrende behandling for å kartlegge fremtidig behov.

Ny leverandør av multidose til kommunen fra 1. januar 2019

Multidose til institusjoner og hjemmebasert tjeneste i kommunen skal fra 1. januar 2019 leveres av Vitusapotek/Norsk Medisinaldepot AS (NMD)