Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune arrangerer klinisk emnekurs i psykiatri for fastleger

Grip sjansen til å få tatt et klinisk emnekurs i psykiatri som gir 16 poeng. Det er ingen kursavgift og kurset går over 4 ettermiddager i perioden oktober-januar. Kurslokaler er Kronstad DPS og foregår i tiden 1300 - 1700.

Er det melken? Seminar om reaksjoner på melk

Norges Astma og Allergiforbund inviterer til gratis seminar for leger og helseøstre onsdag 26.september 2018 kl 13-16 på Scandic Neptun, Valkendorfsgate 8

Forventet mangel på blodtrykksmedisin - Valsartan

Legemiddelverket forventer at det vil bli mangel på blodtrykksmedisin med virkestoffet valsartan. Helsedirektoratet anbefaler at personer som bruker slike medisiner får hjelp til å bytte til annen AT2 antagonist.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I ALU!

Alle fastleger kalles herved inn til ekstraordinært møte i Allmennlegeutvalget mandag 2.juli kl 1800 på Legenes hus.

Tema: Utfordringene for fastlegeordningen og Bruddet i Normaltarifforhandlingene

Kirsten Rokstad fra styret i Allmennlegeforeningen vil orientere om forhandlingene og prosessen videre sentralt.

Kurs i Depresjonsmestring (KID) høsten 2018

Psykisk helse Fyllingsdalen skal holde nye KID kurs for personer som har hatt eller har en depresjon. På kurset lærer man metoder og teknikker for å kunne forebygge og mestre nedstemthet eller depresjon.

Åpningstider Helsestasjons- og skolehelsetjenesten sommeren 2018

Tjenestetilbudet på helsestasjonene er noe redusert i sommer. Se vedlegg for hvor du skal henvise dine pasienter ved behov for helsesøster eller jordmortjenester.

Legevakten er nå omorganisert

11.april ble organiseringen av tilbudet ved Bergen legevakt endret. Tilbudet blir organisert i to ulike avdelinger. Kommunen (allmennlegevakten) har ansvar for å behandle akutte medisinske og psykiske sykdommer, hjernerystelser, øye- og ryggskader, mens Helse Bergen (skadepoliklinikken) har ansvar for å behandle brudd, kutt og sår, brannskader samt ha tilbud om fysioterapi.

Påvist tilfelle av meslinger i Bergen

Det er påvist meslingesykdom hos et barn som går i barnehage i Åsane. Da meslinger er en svært smittsom sykdom som hos uvaksinerte kan føre til alvorlig sykdom, er det viktig å være klar over tiltak for å forhindre spredning av smitte.

Invitasjon til fagdag for helsestasjons- og skoleleger

Vårens fagdag for helsestasjons- og skoleleger arrangeres onsdag 6.juni på Hotel Neptun, Valkendorfsgate 8. Tema denne gang er bl.a informasjon om "rusfri start på livet", Undersøkelse av munnhule og tenner, Barnevernet og synstesting av barn. Påmelding via enhetsledende helsesøster snarest mulig

Ny NOU - om palliasjon til alvorlig syke og døende

Det er nå kommet ut en ny NOU som omhandler viktige tema om palliasjon til alvorlig syke og døende.

Chatboten DINA er lansert

Visste du at Norges første kommunikasjonsplatform innen svangerskapsdiabetes ble lansert 8.mars i år? Gravide kan chatte med jordmor direkte dersom hun har spørsmål som dreier seg om svangerskapsdiabetes.

Har du problemer med å motta dialogmeldinger fra helsestasjonen?

Det har den siste tiden kommet flere tilbakemeldinger fra fastleger som forteller at brev med pasientinformasjon fra helsestasjonen er havnet i legekontorets Altinn innboks. Dokumentasjon kan havne her dersom ditt legekontor ikke har lagt inn korrekte HER adresser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og HFU.

Husk å bestille influensavaksiner for 2018-2019 innen 13.04.2018

Smittevernkontoret skal sende inn felles bestilling av influensa- og pneumokokkvaksiner til risikogruppene for sesongen 2018-19 for hele Bergen kommune samlet. Vedlagt bestillingsskjema må være utfylt og sendt smittevernkontoret innen 13.04.2018.

3 viktige møter for fastleger i april!

1. Samarbeidsmøte mellom kommuneledelsen og fastlegene torsdag 12.april kl 17 (mat fra kl 1630) på Scandic Bergen City i Håkonsgaten

2. ALU møte mandag 16.april kl 18-20 (UALU fra kl 17) - Legenes hus, Kalfarveien 37

3. Nytt og nyttig fra sykehusene 19.april 18-21

Har du pasienter med Alzheimer i tidlig fase?

Har du pasienter med Alzheimer sykdom i tidlig fase? Forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Beregn søker deltakere. Prosjektet varer i 12 mnd og deltakerne blir randomisert i 3 grupper: Sang, Trening og Kontrollgruppe. Det skal undersøkes om sang eller trening bidrar til bedre humør hos denne pasientgruppen.