Gå tilbake til:
Du er her:

Fagdag for helsestasjons- og skoleleger 1.november 2018

Etat for barn og familie inviterer alle helsestasjons- og skoleleger i Bergen kommune til den tradisjonelle fagdagen torsdag 1.november kl 0830-1530 på Scandic Bergen City i Håkonsgaten. Husk å melde deg på til ledende helsesøster i ditt byområde så snart som mulig.

Velkommen til faglig påfyll!

Ledige overlegestilllinger ved Bergen legevakt

Det lyses nå ut 1-2 100% stillinger som overlege ved Bergen legevakt. Den som ansettes må være spesialist i allmennmedisin og like å jobbe i team og under press. Det vil også være anledning til å delta i utrykningsvakt med kommunens nye legebil.

Gruppetreningstilbud for hjemmeboende eldre med hoftebrudd

HOFTESTERK er et nystartet treningstilbud for hjemmeboende eldre som er operert etter hoftebrudd. Hoftesterk består av gruppetrening i 12 uker (2 ganger per uke) og ledes av fysioterapeut.

Ønsker tilbakemelding fra fastlegene

Etat for helsetjenester har mottatt brev fra flere fastleger med krav om tilrettelegging av arbeidshverdagen som fastlege i Bergen kommune. Oppgave- og ansvarsoverføring fra spesialisthelsetjenesten og krav om tettere oppfølging fra ulike aktører er oppgitt som noen av årsakene til merarbeid for fastlegene.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - Invitasjon til regional lansering

Nå lanseres de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.

15.0ktober lanseres konferanse i Bergen på Scandic Bergen City for blant andre fastleger med frist innen 25.09.2018

Velkommen til perinataldagene høsten 2018

Perinatalkomiteen, Helse Vest arrangerer perinataldagene hhv 29. og 30.november 2018. Dag 1 er felles for alle faggrupper, dag 2 er forbeholdt leger.

Nye ansatte og ny kontaktinformasjon

Etat for helsetjenester er nå styrket med to nye medarbeidere, Lene Hestetræet Rådgiver/saksbehandler og Harald Wigum Overlege, som skal arbeide med fastlegeordningen sammen med Karsten Sylta.

Vi har også opprettet et postmottak og et direkte telefonnummer som fastleger kan benytte ved henvendelser.

Bergen kommune arrangerer klinisk emnekurs i psykiatri for fastleger

Grip sjansen til å få tatt et klinisk emnekurs i psykiatri som gir 16 poeng. Det er ingen kursavgift og kurset går over 4 ettermiddager i perioden oktober-januar. Kurslokaler er Kronstad DPS og foregår i tiden 1300 - 1700. Påmeldingsfrist er 1.oktober

Er det melken? Seminar om reaksjoner på melk

Norges Astma og Allergiforbund inviterer til gratis seminar for leger og helseøstre onsdag 26.september 2018 kl 13-16 på Scandic Neptun, Valkendorfsgate 8

Forventet mangel på blodtrykksmedisin - Valsartan

Legemiddelverket forventer at det vil bli mangel på blodtrykksmedisin med virkestoffet valsartan. Helsedirektoratet anbefaler at personer som bruker slike medisiner får hjelp til å bytte til annen AT2 antagonist.

Kurs i Depresjonsmestring (KID) høsten 2018

Psykisk helse Fyllingsdalen skal holde nye KID kurs for personer som har hatt eller har en depresjon. På kurset lærer man metoder og teknikker for å kunne forebygge og mestre nedstemthet eller depresjon.

Fagdag ØHDnettverk

Tirsdag 11.september er det klart for årets fagdag for Øyeblikkelig hjelp døgnenheter. Fagdagen er et samarbeidsprosjekt for Bergen og nabokommunene, Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus. Passer blant annet for fastleger og sykehjemsleger.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I ALU!

Alle fastleger kalles herved inn til ekstraordinært møte i Allmennlegeutvalget mandag 2.juli kl 1800 på Legenes hus.

Tema: Utfordringene for fastlegeordningen og Bruddet i Normaltarifforhandlingene

Kirsten Rokstad fra styret i Allmennlegeforeningen vil orientere om forhandlingene og prosessen videre sentralt.

Legevakten er nå omorganisert

11.april ble organiseringen av tilbudet ved Bergen legevakt endret. Tilbudet blir organisert i to ulike avdelinger. Kommunen (allmennlegevakten) har ansvar for å behandle akutte medisinske og psykiske sykdommer, hjernerystelser, øye- og ryggskader, mens Helse Bergen (skadepoliklinikken) har ansvar for å behandle brudd, kutt og sår, brannskader samt ha tilbud om fysioterapi.

Påvist tilfelle av meslinger i Bergen

Det er påvist meslingesykdom hos et barn som går i barnehage i Åsane. Da meslinger er en svært smittsom sykdom som hos uvaksinerte kan føre til alvorlig sykdom, er det viktig å være klar over tiltak for å forhindre spredning av smitte.