Gå tilbake til:
Du er her:

Meningokokkvaksinering av ungdom

Meningokokkvaksinering av ungdom er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet som ble gitt elever i videregående skole var et tilbud i en begrenset tidsperiode. Elever/foresatte som ikke benyttet seg av tilbudet kan ikke i etterkant eller utenom dette få meningokokkvaksine hos skolehelsetjenesten.

Legevakten overtar ansvaret for legetilsyn på natt på ØHD

Det er inngått avtale med Legeforeningen om at vaktleger på natt også skal ha ansvar for pasienter som ligger inne på ØHD avdelingen.

Informasjon om multidose til leger som gjør multidoseforskrivninger

NMD har informert Legemiddelverket om at inntil 7000 pasienter har fått legemiddelposer der det har manglet tabletter (blant annet Burinex og Isoptin) i forhold til det legen har bestemt. Hovedproblemet er likevel at pasientene og legene som er berørt, ikke alltid har fått beskjed om at det mangler legemidler i posene.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Nyhetsbrev nr. 1-2019 fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn er nå publisert på deres nettside. Det er også mulig å få nyhetsbrevet tilsendt direkte. Dette gjøres ved å bruke lenken i nyhetsbrevet eller sende e-post til sigrun.evensen@helse-bergen.no og melde seg på utsendelse av nyhetsbrevet.

Barne- og familiehjelpen

Gir barn og unge hjelp til å overvinne problemer

Behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)

Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk i tjenesten. Fra 15. februar gjelder tre nye pakkeforløp.

Spørreundersøkelse: Kommunikasjon mellom lege og pasient

I forbindelse med et forskningsprosjekt ved OsloMet og NTNU, ønsker vi å invitere leger til en anonym spørreundersøkelse om kommunikasjon mellom lege og pasient.

Pasientreiser

Helseforetaket har ansvar for pasienttransport og gjør avtaler med taxiselskapene.

Du er ikke alene

Barne- og familietjenesten Fana og Ytrebygda skal starte opp en gruppe til barn og søsken av psykisk syke og rusavhengige. Tilbud er bydekkende og er for aldersgruppen 13 – 16 år.

Oppstart tirsdag 12. mars kl. 14:00-16:00 i lokalene til Nesttun helsestasjon.

Undersøkelse om lindrende behandling

Du som fastlege er invitert til å svare på en undersøkelse som omhandler tilbud til alvorlig syke pasienter i den palliative fase. Helse Bergen ønsker flest mulig svar fra fastleger for undersøkelse om lindrende behandling for å kartlegge fremtidig behov.

Ny leverandør av multidose til kommunen fra 1. januar 2019

Multidose til institusjoner og hjemmebasert tjeneste i kommunen skal fra 1. januar 2019 leveres av Vitusapotek/Norsk Medisinaldepot AS (NMD)

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Det er mye oppmerksomhet om fastlegeordningen. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde sine fastleger. KS har forståelse for at det er en krevende situasjon for kommunene og har publisert en nettartikkel for å informere om hva som skjer på området

Nå kan pasienter og pårørende selv hente ut hjelpemiddel

Bergen kommune og Hjelpemiddelhuset åpner dørene for innbyggere. Med den nye tjenesten på Hjelpemiddelhuset kan brukere og pårørende komme innom i åpningstiden og låne nødvendig hjelpemiddel

Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å tilby møte

Fra 1.juli 2018 har helse- og omsorgstjenesten plikt til å tilby pasienter, brukere og pårørende et møte etter svært alvorlige hendelser. Dette møtet skal skje så raskt som mulig, og senest ti dager etter hendelsen. Slike møter vil bidra til større åpenhet og ikke minst gi pasienter, brukere og pårørende muligheten til å få svar på de spørsmål de måtte ha.