Gå tilbake til:
Du er her:

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Det er mye oppmerksomhet om fastlegeordningen. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde sine fastleger. KS har forståelse for at det er en krevende situasjon for kommunene og har publisert en nettartikkel for å informere om hva som skjer på området

Nå kan pasienter og pårørende selv hente ut hjelpemiddel

Bergen kommune og Hjelpemiddelhuset åpner dørene for innbyggere. Med den nye tjenesten på Hjelpemiddelhuset kan brukere og pårørende komme innom i åpningstiden og låne nødvendig hjelpemiddel

Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å tilby møte

Fra 1.juli 2018 har helse- og omsorgstjenesten plikt til å tilby pasienter, brukere og pårørende et møte etter svært alvorlige hendelser. Dette møtet skal skje så raskt som mulig, og senest ti dager etter hendelsen. Slike møter vil bidra til større åpenhet og ikke minst gi pasienter, brukere og pårørende muligheten til å få svar på de spørsmål de måtte ha.

Invitasjon til Samhandlingsseminar

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS inviterer til Samhandlingsseminar onsdag 7. november 2018 i kantinen i 7. etg. i SMU-bygget på sykehuset. Fristen er gått ut, men interesserte kan sende epost til ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no.

Leger til legevaktsbil søkes

Bergen legevakt vil fra november 2018 ha en fullt utstyrt legebil med utrykningsfunksjon. Bilen skal etter hvert være i døgndrift. Det vil være sjåfør fra Bergen brannvesen som er opplært som first responder. Det søkes herved om leger til å bemanne denne bilen i 20-40% stilling.

Treningstilbud til personer med overvekt+

Uke 42 startet det opp treningsgrupper for personer med overvekt ved to fysikalske insitutter i Bergen kommune: Olsvik Fysioterapi: mandag morgen og fredag etter kl 16 Motus 365 Åsane: Grupper tirsdag og torsdag

Velkommen til perinataldagene høsten 2018

Perinatalkomiteen, Helse Vest arrangerer perinataldagene hhv 29. og 30.november 2018. Deltakelse begge dager teller som emnekurs i allmennmedisin. Kurset og påmeldingsinformasjon ligger på kurskatalogen på Legeforeningen sine nettsider.

Fagdag for helsestasjons- og skoleleger 1.november 2018

Etat for barn og familie inviterer alle helsestasjons- og skoleleger i Bergen kommune til den tradisjonelle fagdagen torsdag 1.november kl 0830-1530 på Scandic Bergen City i Håkonsgaten. Husk å melde deg på til ledende helsesøster i ditt byområde så snart som mulig.

Velkommen til faglig påfyll!

Ingen rettssak om SMS-gebyr

Søksmålet som WTW AS anla mot staten ved Helse- og omsorgsdeparteentet for å prøve lovligheten av SMS-gebyrer ble trukket den 30.april 2018. Det er dermed konkludert med at det ikke er lov å pålegge pasienter å betale gebyr for denne tjenesten.

Helsesenter til papirløse migranter - Bergen

Helsesenter til papirløse migranter ble stiftet i oktober 2013 og har fokus på å dekke humanitære behov blant papirløse. Organisasjonen drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Tilbudet er til mennesker som ikke har lovlig opphold i landet. Tjenesten er gratis.

Ledige overlegestilllinger ved Bergen legevakt

Det lyses nå ut 1-2 100% stillinger som overlege ved Bergen legevakt. Den som ansettes må være spesialist i allmennmedisin og like å jobbe i team og under press. Det vil også være anledning til å delta i utrykningsvakt med kommunens nye legebil.

Gruppetreningstilbud for hjemmeboende eldre med hoftebrudd

HOFTESTERK er et nystartet treningstilbud for hjemmeboende eldre som er operert etter hoftebrudd. Hoftesterk består av gruppetrening i 12 uker (2 ganger per uke) og ledes av fysioterapeut.

Ønsker tilbakemelding fra fastlegene

Etat for helsetjenester har mottatt brev fra flere fastleger med krav om tilrettelegging av arbeidshverdagen som fastlege i Bergen kommune. Oppgave- og ansvarsoverføring fra spesialisthelsetjenesten og krav om tettere oppfølging fra ulike aktører er oppgitt som noen av årsakene til merarbeid for fastlegene.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus - Invitasjon til regional lansering

Nå lanseres de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp med bedre samhandling, klare ansvarsforhold og gode overganger mellom ulike tjenester.

15.0ktober lanseres konferanse i Bergen på Scandic Bergen City for blant andre fastleger med frist innen 25.09.2018

Nye ansatte og ny kontaktinformasjon

Etat for helsetjenester er nå styrket med to nye medarbeidere, Lene Hestetræet Rådgiver/saksbehandler og Harald Wigum Overlege, som skal arbeide med fastlegeordningen sammen med Karsten Sylta.

Vi har også opprettet et postmottak og et direkte telefonnummer som fastleger kan benytte ved henvendelser.