Gå tilbake til:
Du er her:

Sterk anbefaling fra Folkehelseinstituttet til alle helsearbeidere

Alle ansatte i helsetjenesten bør sørge for at de er beskyttet mot meslinger snarest mulig! Dersom du er usikker på om du har hatt meslinger eller er fullvaksinert, er det anbefalt å ta en vaksine MMR.

Oversikt over fysioterapeuter med driftstilskudd

Det er nå opprettet en ny side som enkelt viser hvor fysioterapeuter med driftstilskudd i Bergen befinner seg, både i liste og i kart. Dette vil være svært nyttig å bruke når det fra 1.1.18 ikke lenger er nødvendig med henvisning fra lege for å få time hos fysioterapeut med driftstilskudd.

Trygg på 2 bein kurs våren 2018

Hablitiering- og rehabiliteringstjenesten starter nå nye kurs for eldre med redusert balanse. Kursene består av treningsgrupper ledet av fysioterapeuter, og tilbud om fallforebyggende hjemmebesøk av ergoterapeut. Pasientene kan selv ta kontakt med tjenesten i uke 2 - 8.-12.januar.

Viktig informasjon om Reseptformidleren

Direktoratet for eHelse ønsker at vi fastleger bruker reseptformidleren på en korrekt måte slik at risikoen for feilbehandling av pasienter blir minst mulig.

Denne instruksjonsvideoen er enkel og nyttig å få med seg.

RELIS Vest seminarturné 2018

Det blir i 2018 arrangert fagseminar i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund i februar og mars 2018. Påmeldingsfrist er 4.januar og kursavgiften er kr 600,-.

Trykk på lenken under for mer informasjon og påmelding.

Kurs i Nødnett radioterminal våren 2018

Det er planlagt kurs i radioterminal, Nødnett 30.01., 06.03. og 09.05.18 for leger i Bergen kommune. Sted: Undervisningsrommet i 2.etg Bergen helsehus, Solheimsgaten 9 Tid: Kl 16-2000

Nye kurs i akuttmedisin for 2018 er nå åpne for påmelding

Det er satt opp nye kurs i akuttmedisin for leger, sykepleiere og annet vaktpersonell som jobber i legevakt. Det er mulighet til å velge mellom 4 ulike tidspunkt: 2 kurs våren 2018 og 2 til høsten. Trykk på lenken for å få mer informasjon og melde deg på.

Elektroniske meldinger til og fra HsPro

Dialogmeldinger mellom fastleger og helsestasjon/skolehelsetjesten er nå mulig. Det er viktig at det legges inn riktig HER-id til de ulike tjenestene for å få det til. HFU: 98339, Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: 98338 og Jordmortjeneste: 98340

Rutiner for innleggelse i ØHD Bergen kommune

Formålet med ØHD (Øyeblikkelig Hjelp Døgnenhet) er å bidra til bedre pasientforløp og redusere behovet for akuttinnleggelser i spesialisthelsetjenesten. Ved å komme tidlig igang med observasjon og behandling hos mennesker som har forverring av kronisk sykdom, kan ØHD bidra til dette.

Fordeling av legevakter ved Bergen legevakt fra 1.mai 2018

Det er svært viktig at alle leger som tar vakter ved Bergen legevakt merker seg at det fra og med 1.mai 2018 er særskilte kompetansekrav for å kunne ha legevakt alene uten bakvakt.

Kurs i Depresjonsmestring

Kursene arrangeres av Avdeling psykisk helse i kommunen (Årstad og Fyllingsdalen bydeler) og går over 8 samlinger á 2,5 timer. Se brosjyren fra Årstad bydel for nærmere informasjon om innholdet i kursene.

Minner om ALU møte onsdag 15.november

Det innkalles til møte i Allmennlegeutvalget onsdag 15.nov kl 18-20 ved Bergen legevakt, Helsehuset, Solheimsgaten 9, inngang 2.etg.

Program finnes på neste side

Tilbud om treningsuke for unge voksne med nydiagnostisert MS

Det blir arrangert en treningsuke i uke 48 ved Barnas fysioterapisenter og Turbo. Tilbudet går til unge voksne (<35 år) med nydiagnostisert MS. Hvis du har pasienter som du vet kan ha interesse av å delta haster det med å få dem til å melde seg på til fysioterapeut Renathe Sperrevik tlf 55 32 05 10 eller på epost Renathe@bfsnett.no

Etterlyser studentpraksisplasser i allmenn- og samfunnsmedisin 2018

Utplasseringsperioden i allmennpraksis vil fra høsten 2018 bli utvidet fra 4 til 6 uker for studenter på 6.året. Det vil i tillegg bli innført nye administrative rutiner som berører universitetslektorer gjeldende fra 1.1.18.

Endringene skal øke interessen for å være praksiskontor og gjøre det mer attraktivt for kontorer og leger å tilby praksisplass for studenter.

Viktig informasjon om fakturering ved HPV opphentingsprogrammet

Folkehelseinstituttet ønsker innen 15.11.2017 å ha mottatt refusjonskrav for alle vaksinedoser gitt i perioden 01.11.2016 - 31.10.2017.

Dette innebærer at Bergen kommune må ha mottatt refusjonskrav for alle vaksinedoser satt til og med 31.10.2017 innen fredag 03.11.2017.

Refusjonskrav som ikke er mottatt ved smittevernkontoret innen fredag 03.11.2017 vil ikke bli behandlet. Husk å registrere alle vaksiner i SYSVAK.