Gå tilbake til:
Du er her:

Legevakten er nå omorganisert

11.april ble organiseringen av tilbudet ved Bergen legevakt endret. Tilbudet blir organisert i to ulike avdelinger. Kommunen (allmennlegevakten) har ansvar for å behandle akutte medisinske og psykiske sykdommer, hjernerystelser, øye- og ryggskader, mens Helse Bergen (skadepoliklinikken) har ansvar for å behandle brudd, kutt og sår, brannskader samt ha tilbud om fysioterapi.

Påvist tilfelle av meslinger i Bergen

Det er påvist meslingesykdom hos et barn som går i barnehage i Åsane. Da meslinger er en svært smittsom sykdom som hos uvaksinerte kan føre til alvorlig sykdom, er det viktig å være klar over tiltak for å forhindre spredning av smitte.

Invitasjon til fagdag for helsestasjons- og skoleleger

Vårens fagdag for helsestasjons- og skoleleger arrangeres onsdag 6.juni på Hotel Neptun, Valkendorfsgate 8. Tema denne gang er bl.a informasjon om "rusfri start på livet", Undersøkelse av munnhule og tenner, Barnevernet og synstesting av barn. Påmelding via enhetsledende helsesøster snarest mulig

Ny NOU - om palliasjon til alvorlig syke og døende

Det er nå kommet ut en ny NOU som omhandler viktige tema om palliasjon til alvorlig syke og døende.

Chatboten DINA er lansert

Visste du at Norges første kommunikasjonsplatform innen svangerskapsdiabetes ble lansert 8.mars i år? Gravide kan chatte med jordmor direkte dersom hun har spørsmål som dreier seg om svangerskapsdiabetes.

Har du problemer med å motta dialogmeldinger fra helsestasjonen?

Det har den siste tiden kommet flere tilbakemeldinger fra fastleger som forteller at brev med pasientinformasjon fra helsestasjonen er havnet i legekontorets Altinn innboks. Dokumentasjon kan havne her dersom ditt legekontor ikke har lagt inn korrekte HER adresser for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og HFU.

Husk å bestille influensavaksiner for 2018-2019 innen 13.04.2018

Smittevernkontoret skal sende inn felles bestilling av influensa- og pneumokokkvaksiner til risikogruppene for sesongen 2018-19 for hele Bergen kommune samlet. Vedlagt bestillingsskjema må være utfylt og sendt smittevernkontoret innen 13.04.2018.

3 viktige møter for fastleger i april!

1. Samarbeidsmøte mellom kommuneledelsen og fastlegene torsdag 12.april kl 17 (mat fra kl 1630) på Scandic Bergen City i Håkonsgaten

2. ALU møte mandag 16.april kl 18-20 (UALU fra kl 17) - Legenes hus, Kalfarveien 37

3. Nytt og nyttig fra sykehusene 19.april 18-21

Har du pasienter med Alzheimer i tidlig fase?

Har du pasienter med Alzheimer sykdom i tidlig fase? Forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Beregn søker deltakere. Prosjektet varer i 12 mnd og deltakerne blir randomisert i 3 grupper: Sang, Trening og Kontrollgruppe. Det skal undersøkes om sang eller trening bidrar til bedre humør hos denne pasientgruppen.

Utekontakten

Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom i Bergen. Gjennom oppsøkende arbeid på offentlige arenaer og skoler tilbys risikoutsatte unge relevante tiltak. Ved systematisk feltarbeid og kartlegginger samles kunnskap om målgruppenes levekår og livssituasjon.

Ulovlege gebyr hos fastlege

Helsedirektoratet har mottatt en del henvendelser om pasientbetaling for kontakt med fastlegekontoret ved bruk av SMS eller internett. Vurderingen til helsedirektoratet er at det ikke er lov å pålegge pasientene denne typen ekstra egenbetaling.

Saken er klaget inn av Legeforeningen og endelig utfall av denne klagen er ikke ferdig. Inntil dette skjer vil Bergen kommune kun anmode legekontorene om å rette seg etter helsedirektoratets vurdering. Kommunen kommer ikke til å utøve noen sanksjoner dersom dette ikke skjer så lenge saken er til behandling i rettssystemet.

Lavterskeltilbud fra ROS Senter for Spiseforstyrrelser

Visste du at det finnes et lavterskeltilbud for mennesker med problemer rundt mat, kropp og selvfølelse i Bergen? ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland har et gratistilbud som ikke krever henvisning og har kort eller ingen ventetid. Sted: Strandgaten 6.

OBS! Endret dato for Kurs i Nødnett radioterminal våren 2018

Det er planlagt kurs i radioterminal, Nødnett 15.03.18 (tidligere annonsert 06.03.18) og 09.05.18 for leger i Bergen kommune. Sted: Undervisningsrommet i 2.etg Bergen helsehus, Solheimsgaten 9 Tid: Kl 16-2000

Endringen skyldes innføring av en ny opplæringsportal fra HOD den 01.03.18.

Påminnelse om samhandlingsseminar 21.mars 2018

Haraldsplass diakonale sykehus inviterer til et nytt samhandlingsseminar onsdag 21.mars 2018 kl 17-20 på Thon Hotel Rosenkrantz. Hovedtema denne gang er KOLS pasienter og samarbeidet rundt disse. Tellende kurspoeng til spesialiteten allmennmedisin med 3t som del av kursserie.

Problem med dialogmelding til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Det er viktig at man velger meldingstypene "Forespørsel" eller "Svar på forespørsel" og "Notat" ved ønske om å sende melding til helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

Meldinger som er blitt sendt/blir sendt som "Medisinske opplysninger" er ikke mulig å lese i HsPro på det nåværende tidspunkt. Det jobbes med å utbedre dette.