Gå tilbake til:
Du er her:

Endringer i bruk av lærlingeklausul i kontraktene

Bergen kommunes retningslinjer for bruk av lærlingeklausul i kontraktene har hittil vært basert på de føringer som ble gitt i byrådssak 1425/14 og påfølgende administrative vedtak. Hovedinnholdet er likt, men det er nå justert og oppdatert ihht. nytt regelverk.

Skal fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom anskaffelser

Fra 1. september skal kommunen stille krav om at personer med utfordringer på arbeidsmarkedet skal delta i utførelsen av alle relevante kontrakter.

NY RAMMEAVTALE PÅ INKONTINENSPRODUKTER

Det er inngått ny rammeavtale med K J Brusdal AS Norengros 18.5.2017, om levering av inkontinensprodukter til Bergen kommune og tilsluttede samarbeidspartnere

Ny rammeavtale for leie og vask av matter og mopper

Bergen kommune har inngått ny rammeavtale for leie og vask av matter og mopper med Berendsen Tekstil Service AS. Avtalen gjelder fra 17.06.201, med varighet på to år og med mulighet for opsjon i ytterligere 2 år

Forsinkelse i forbindelse med ny rammeavtale på inkontinensprodukter

Gammel avtale på inkontinensprodukter (bleier) utløp 1. mai. Ny avtale er tildelt K J Brusdal (Norengros) og karensperiode løper frem til og med fredag 5. mai

Har din enhet behov for vekter, alarm eller sikkerhetstjenester?

Bergen kommune har etablert en dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter. Ordningen har en varighet frem til 2021, med mulighet for forlengelse.

Kontakt Innkjøpssamarbeidet