Gå tilbake til:
Du er her:

Frokostmøte torsdag 24. august kl 08.15

Frokostmøte: Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser – Lansering av Bergen kommunes nye instruks for reserverte og inkluderende kontrakter

NY RAMMEAVTALE PÅ INKONTINENSPRODUKTER

Det er inngått ny rammeavtale med K J Brusdal AS Norengros 18.5.2017, om levering av inkontinensprodukter til Bergen kommune og tilsluttede samarbeidspartnere

Ny rammeavtale for leie og vask av matter og mopper

Bergen kommune har inngått ny rammeavtale for leie og vask av matter og mopper med Berendsen Tekstil Service AS. Avtalen gjelder fra 17.06.201, med varighet på to år og med mulighet for opsjon i ytterligere 2 år

Ny rammeavtale for konvolutter med trykk

Bergen kommune har inngått ny rammeavtale for konvolutter med trykk med Bergen Grafisk AS fra 01.06.2017.

Forsinkelse i forbindelse med ny rammeavtale på inkontinensprodukter

Gammel avtale på inkontinensprodukter (bleier) utløp 1. mai. Ny avtale er tildelt K J Brusdal (Norengros) og karensperiode løper frem til og med fredag 5. mai

Har din enhet behov for vekter, alarm eller sikkerhetstjenester?

Bergen kommune har etablert en dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter. Ordningen har en varighet frem til 2021, med mulighet for forlengelse.

Kontakt Innkjøpssamarbeidet