Gå tilbake til:
Du er her:

Frossent eller ferskt brød fra Måkestad?

Det er nå mulig å bestille flere av brødsortene som frysevare på avtalen med Måkestad.

Ny rammeavtale om dekontaminatorer

Innkjøp konsern har arbeidet med å få på plass en ny rammeavtale om dekontaminatorer, og den 4.3.2019 ble det inngått avtale med Miele AS for kjøp og levering av dette. Oppstart av rammeavtalen er 15.3.2019.

Ny rammeavtale for legemidler

Bergen kommune og en rekke samarbeidskommuner har inngått ny rammeavtale for kjøp av legemidler og pakking av multidose. Avtalen gjelder fra 01.01.19.

Bruker kommunen riktige lyskilder?

Visste du at en LED-pære kun forbruker ca. 20 % av energien sammenliknet med en glødelampe med samme lysstyrke? LED-pærer og -lysrør kan nå brukes i de aller fleste lamper og armaturer.

NY RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL

Etter å ha gjennomført en åpen anbudskonkurranse, ble det den 18.6.2018 inngått rammeavtale med Norengros K. J. Brusdal AS om kjøp og levering av medisinsk forbruksmateriell med oppstart fra 16.8.2018.

NY RAMMEAVTALE PÅ SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

Etter å ha gjennomført en åpen anbudskonkurranse, ble det den 20.6.2018 inngått rammeavtale med OneMed AS om kjøp og levering av sårbehandlingsprodukter med oppstart fra 16.8.2018.

NY RAMMEAVTALE - MEDISINSK UTSTYR

Det er inngått ny rammeavtale med Norengros K. J. Brusdal AS om kjøp og levering av medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell, med oppstart fra 16.8.2018.

Rammeavtale på vaskeritjenester til sykehjem og legevakt

Bergen kommune med samarbeidsparter har inngått to nye avtaler med Nor Tekstil AS (samme leverandør som tidligere) om vaskeritjenester til sykehjem og legevakt. Avtalene trådte i kraft 1. mars.

KS Innkjøpsforum arrangerer sin årssamling i Bergen 18.-19.april 2018

På årssamling i 2018 vil vi se på hovedlinjene i kommende stortingsmelding, og hvilke premisser som vil bli lagt her.

Invitasjon til fellesmøte for Innkjøpssamarbeidet

Tirsdag 16. januar klokken 1000-1300

Invitasjon til frokostmøte 25. januar

Innkjøp konsern inviterer igjen til frokostmøte med gjennomgang av aktuelle KOFA- saker og dommer m.v.

Dette møtet er relevant for alle som har interesse for offentlige anskaffelser og særlig for de som jobber med slike anskaffelser jevnlig.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Departementet har samlet all veiledning til nytt regelverk i et nytt elektronisk veiledningsdokument.

Frister for bestilling av blomster før jul

Det ligger 11 forskjellige juleprodukter tilgjengelig for bestilling i e- handelskatalogen.

Euroflorist har følgende bestillingsfrister. LES MER.

Skal fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom anskaffelser

Fra 1. september skal kommunen stille krav om at personer med utfordringer på arbeidsmarkedet skal delta i utførelsen av alle relevante kontrakter.

Endringer i bruk av lærlingeklausul i kontraktene

Bergen kommunes retningslinjer for bruk av lærlingeklausul i kontraktene har hittil vært basert på de føringer som ble gitt i byrådssak 1425/14 og påfølgende administrative vedtak. Hovedinnholdet er likt, men det er nå justert og oppdatert ihht. nytt regelverk.

Kontakt Innkjøpssamarbeidet