Gå tilbake til:
Du er her:

Ny rammeavtale for legemidler

Bergen kommune og en rekke samarbeidskommuner har inngått ny rammeavtale for kjøp av legemidler og pakking av multidose. Avtalen gjelder fra 01.01.19.

Bruker kommunen riktige lyskilder?

Visste du at en LED-pære kun forbruker ca. 20 % av energien sammenliknet med en glødelampe med samme lysstyrke? LED-pærer og -lysrør kan nå brukes i de aller fleste lamper og armaturer.

Kursplan for høst 2018

Innkjøp konsern har nå satt opp planen for innkjøpsfaglige kurs og frokostmøter for høsten 2018.

NY RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL

Etter å ha gjennomført en åpen anbudskonkurranse, ble det den 18.6.2018 inngått rammeavtale med Norengros K. J. Brusdal AS om kjøp og levering av medisinsk forbruksmateriell med oppstart fra 16.8.2018.

NY RAMMEAVTALE PÅ SÅRBEHANDLINGSPRODUKTER

Etter å ha gjennomført en åpen anbudskonkurranse, ble det den 20.6.2018 inngått rammeavtale med OneMed AS om kjøp og levering av sårbehandlingsprodukter med oppstart fra 16.8.2018.

NY RAMMEAVTALE - MEDISINSK UTSTYR

Det er inngått ny rammeavtale med Norengros K. J. Brusdal AS om kjøp og levering av medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriell, med oppstart fra 16.8.2018.

Rammeavtale på vaskeritjenester til sykehjem og legevakt

Bergen kommune med samarbeidsparter har inngått to nye avtaler med Nor Tekstil AS (samme leverandør som tidligere) om vaskeritjenester til sykehjem og legevakt. Avtalene trådte i kraft 1. mars.

KS Innkjøpsforum arrangerer sin årssamling i Bergen 18.-19.april 2018

På årssamling i 2018 vil vi se på hovedlinjene i kommende stortingsmelding, og hvilke premisser som vil bli lagt her.

Invitasjon til fellesmøte for Innkjøpssamarbeidet

Tirsdag 16. januar klokken 1000-1300

Invitasjon til frokostmøte 25. januar

Innkjøp konsern inviterer igjen til frokostmøte med gjennomgang av aktuelle KOFA- saker og dommer m.v.

Dette møtet er relevant for alle som har interesse for offentlige anskaffelser og særlig for de som jobber med slike anskaffelser jevnlig.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Departementet har samlet all veiledning til nytt regelverk i et nytt elektronisk veiledningsdokument.

Frister for bestilling av blomster før jul

Det ligger 11 forskjellige juleprodukter tilgjengelig for bestilling i e- handelskatalogen.

Euroflorist har følgende bestillingsfrister. LES MER.

Skal fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom anskaffelser

Fra 1. september skal kommunen stille krav om at personer med utfordringer på arbeidsmarkedet skal delta i utførelsen av alle relevante kontrakter.

Endringer i bruk av lærlingeklausul i kontraktene

Bergen kommunes retningslinjer for bruk av lærlingeklausul i kontraktene har hittil vært basert på de føringer som ble gitt i byrådssak 1425/14 og påfølgende administrative vedtak. Hovedinnholdet er likt, men det er nå justert og oppdatert ihht. nytt regelverk.

Vedr. fremtidige kommunesammenslåinger (ikrafttredelse 1. januar 2020).

Rammeavtalene som inngås i dag vil normalt ha en varighet på 4 år og vil da gjelde også etter de kommunesammenslåingene som har ikrafttredelse 1. januar 2020.

Vi ber våre samarbeidsparter som berøres av fremtidige kommunesammenslåinger om å ta forhåndsregler for å forberede seg på det som kommer.

Kontakt Innkjøpssamarbeidet