Gå tilbake til:
Du er her:

Invitasjon til fellesmøte for Innkjøpssamarbeidet

Tirsdag 16. januar klokken 1000-1300

Invitasjon til frokostmøte 25. januar

Innkjøp konsern inviterer igjen til frokostmøte med gjennomgang av aktuelle KOFA- saker og dommer m.v.

Dette møtet er relevant for alle som har interesse for offentlige anskaffelser og særlig for de som jobber med slike anskaffelser jevnlig.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Departementet har samlet all veiledning til nytt regelverk i et nytt elektronisk veiledningsdokument.

Frister for bestilling av blomster før jul

Det ligger 11 forskjellige juleprodukter tilgjengelig for bestilling i e- handelskatalogen.

Euroflorist har følgende bestillingsfrister. LES MER.

Skal fremme et inkluderende arbeidsliv gjennom anskaffelser

Fra 1. september skal kommunen stille krav om at personer med utfordringer på arbeidsmarkedet skal delta i utførelsen av alle relevante kontrakter.

Endringer i bruk av lærlingeklausul i kontraktene

Bergen kommunes retningslinjer for bruk av lærlingeklausul i kontraktene har hittil vært basert på de føringer som ble gitt i byrådssak 1425/14 og påfølgende administrative vedtak. Hovedinnholdet er likt, men det er nå justert og oppdatert ihht. nytt regelverk.

Vedr. fremtidige kommunesammenslåinger (ikrafttredelse 1. januar 2020).

Rammeavtalene som inngås i dag vil normalt ha en varighet på 4 år og vil da gjelde også etter de kommunesammenslåingene som har ikrafttredelse 1. januar 2020.

Vi ber våre samarbeidsparter som berøres av fremtidige kommunesammenslåinger om å ta forhåndsregler for å forberede seg på det som kommer.

Kursplan for høst 2017

Innkjøp konsern har nå satt opp planen for innkjøpsfaglige kurs og frokostmøter for høsten 2017.

NY RAMMEAVTALE PÅ INKONTINENSPRODUKTER

Det er inngått ny rammeavtale med K J Brusdal AS Norengros 18.5.2017, om levering av inkontinensprodukter til Bergen kommune og tilsluttede samarbeidspartnere

Kontakt Innkjøpssamarbeidet