Gå tilbake til:
Du er her:
Fem personer står på blått gulv i idrettshall
Byrådsleder Roger Valhammer, Lotte Stenstvedt Mykkeltvedt, Trond Mohn, Snorre Hagen og idrettspresident Berit Kjøll står for snorklippingen.
Bilde: Ronny Lockert

Åsane Arena åpnet med brask og bram

– Mange idrettsledere er reservemamma og reservepappa, sa Trond Mohn da han åpnet Åsane Arena 11. mai sammen med representanter fra brukerne av det nye flotte idrettsanlegget.

Idrettspresident Berit Kjøll, byrådsleder Roger Valhammer, idrettsbyråd Linn Katrin Pilskog og styreleder Lone Haugsvær i Åsane idrettslag ønsket velkommen til vestlandets nye storstue for idretten.

– Anlegg er roten til alt godt. God idrett er et mangfold av aktiviteter, slik Åsane Arena er et godt eksempel på, sa Berit Kjøll. 

Idrettspresidenten håper Åsane Arena kan sette en ny standard for idrettsanlegg i Norge, når det gjelder tilrettelegging for mange aktiviteter under samme tak.

Byrådsleder Roger Valhammer omtalte Åsane Arena som et fantastisk nytt bankende 'idrettshjerte', midt i sentrale deler av Åsane, med idrettsfasiliteter for en rekke idretter, og et nytt uteområde som er bygget for både organisert og egenorganisert aktivitet for ulike aldersgrupper. 

– Trond, du har sørget for at drømmer går i oppfyllelse. Samarbeidet med deg er unikt i Norge og kanskje i hele verden, sa Valhammer da han takket Trond Mohn for den generøse gaven.

En lang rekke med barn og unge på blått gulv
Representanter fra idrettene som bruker Åsane Arena deltok på åpningen.
Bilde: Ronny Lockert

Spleiselag

Åsane Arena består av en stor hall, finansiert som en gave gitt av Trond Mohn. I tillegg har Bergen kommune finansiert og bygget et utendørs idrettstorg.

Åsane Arena er på totalt 32.000 kvadratmeter, skreddersydd for store og små aktører og disipliner innenfor idretten. 24 klubber bruker i dag anlegget, som består av seks ulike idrettshaller (flerbrukshall, turnhall, ishaller, klatrehall, sandhall) i tillegg til en fotballstadion. 

Idrettstorget består av fotballbane, sandbaner, sprintbane og nærmiljøanlegg finansiert av Bergen kommune. 

Siste del av anleggene ble ferdig i januar 2022.

11 personer står på gulvet i idrettshall, tribune i bakgrunnen med mennesker.
Lone Haugsvær, Roald Bruun Hansen, Sverre Sørnes, Trond Mohn, Roger Valhammer, Dag Jarle Aksnes, Terje Valen, Linn Kristin Pilskog, Kåre Bjorøy, Torbjørn Iversen og Bjørnar Vindenes. Alle har vært med i arbeidet med prosjektet, enten bidratt med finansiering, bygging eller nå i driftsperioden.
Bilde: Ronny Lockert

Fakta om prosjektet Åsane Arena

  • Total kostnad for Åsane Arena (idrettslagseid del) er ca. 730 millioner kroner.
  • Åsane Arena har søkt om 109 millioner kroner i spillemidler. Til nå har det blitt innvilget 46 millioner.
  • Åsane Arena kan søke om cirka 123 millioner kroner i momskompensasjon / -refusjon.
  • Resten av finansieringen på cirka 500 millioner kroner har Trond Mohn stått for.
  • Uteområdene, og rekkefølgekravene i reguleringsplanen har Bergen kommune prosjektert og betalt for. Her står Bergen kommune som eier. Total kostnad for dette er cirka 125 millioner kroner.
  • Spillemidler til uteanlegget er cirka 1,8 millioner kroner.

Les mer på nettsiden til Åsane Arena