Gå tilbake til:
Du er her:
Torgallmenningen historisk foto
GLIMT FRA ARKIVET: Slik så Torgallmenningen ut på 1960-tallet. Foto fra arkivet etter Reguleringsvesenet, ukjent fotograf.
Bilde: Bergen byarkiv

Bergen byarkiv lanserer digitalt fotoarkiv

I anledning Bergens 950-årsjubileum lanserer Bergen byarkiv digitalt fotoarkiv. Gå på oppdagelsesferd i byens historiske fotoarv, fra 1860-årene og frem til rundt 1970.

Fotosamlingene i Bergen byarkiv har til nå befunnet seg dypt inne i Hansa fabrikker sine gamle fjellhaller. Nå ønsker byarkivet å gjøre fotoene mer tilgjengelige for folk flest, og lanserer Bergen fotoarkiv, byarkivets fotosamling på nett.

- Interessen for historie blomstrer der ute, og jeg tror bergenserne i årevis har drømt om enklere tilgang til det verdifulle fotomaterialet fra Bergen byarkiv, sier byarkivar Jan Tore Helle. 

Gå direkte til Bergen fotoarkiv

Regler for bruk

Alt materialet på Bergen fotoarkiv kan brukes fritt dersom ikke annet er oppgitt. Opphavsperson, arkivskaper og oppbevaringsinstitusjon skal krediteres ved bruk. 

Fra negativer til digitale foto

- Digitalisering er et av våre viktigste satsingsområder, og Bergen fotoarkiv bidrar til økt digital tilgjengelighet. Samtidig er det med på å styrke byens kulturelle og historiske identitet, utdyper byarkivaren. 

Han bemerker at det er et solid sprang fra de 160 år gamle glassplatenegativene til de digitale bildene som nå er tilgjengelig for alle i Bergen fotoarkiv.

- Det er mange kreative hoder som har vært i sving, og vi har tenkt bredde når vi har planlagt dette. Derfor vil Bergen fotoarkiv inneholde både mye etterspurte, og sjeldent brukte billedsamlinger, sier Helle. 

Viser byens historie

Foreløpig kan publikum se foto hentet fra blant annet arkivet etter Reguleringsvesenet.

- Fotoene kan knyttes opp mot større reguleringer, bybrannen i 1916, krigsskader, saneringsplaner, studieturer og utflukter både i Norge og utlandet fra 1860 til 1970, forteller Knut Aksdal, rådgiver ved Bergen byarkiv.

Det er også foto fra arkivene etter Bergen Gassverk, Vann- og kloakkvesenet, Stadsingeniøren, Landsutstillingen 1928, og Sundt & Co. 

Gassverkets foto dokumenterer blant annet driften av verket fra omkring år 1900 til 1950-tallet. Det er foto av da det gamle gassverket i Kaigaten, gassverket i Jekteviken, gatebelysning – i og omkring Bergen sentrum – og skadene etter eksplosjonsulykken i april 1944. 

Mange av fotoene fra Vann- og kloakkvesenet er over 100 år gamle. Disse dokumenterer blant annet vann- og avløpsvirksomhet, og dam-utbygginger. Stadsingeniørens bilder viser sentrale strøk i Bergen. De fleste fotoene er fra omkring 1900 til 1930. Fotoene fra Sundt & Co A/S er av ypperste kvalitet og gir visuell innsikt i varehuset Sundts drift fra 1894 til midten av 1920-tallet, og er blant våre fremste skatter på byarkivet.

Foreløpig er bare en liten del av fotosamlingene publisert, og mer vil komme etter hvert. Følg med! 

Les mer om Bergen fotoarkiv på byarkivets side