Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde viser strømper til tørk på en klessnor på Gyldenpris i 1963
Gyldenpris 1963
Bilde: BA - arkiv

Bli med på historiedugnad!

Memoar er et ressurssenter for innsamling av muntlig historie i Norge som gjerne hjelper andre i gang med å samle, dokumentere, avlevere/arkivere og formidle muntlig kildemateriale.

Memoar samarbeider med UiB/Kulturvitenskap, Bergen byarkiv, Bergen Off. Bibliotek, Fagavdeling for kunst og kulturutvikling og Amatørkulturrådets medlemsorganisasjoner om ulike lokalhistoriske prosjekter.

Muntlige historier

Ada Freng er styremedlem i Memoar og leder for Sydneshalvøyen kulturhistoriske lag. Hun forteller at Memoar jobber lokalt på Møhlenpris med å samle inn muntlige historier og lagre disse for ettertiden.

I samarbeid med Møllaren frivilligsentral, og med god hjelp fra Bergenhus og Årstad kulturkontor, har vi åpnet et intervjustudio på Vitalitetsenteret på Møhlenpris, sier Freng - nå planlegger vi en intervjuserie med innvandrere som kom til Bergen fra 1970-tallet og framover.

Vil du fortelle?

Om du ønsker å bli intervjuet, er Memoar for tiden interessert i å komme i kontakt med innvandrere og med det vi kaller "lokalhistoriske primærkilder" - altså folk som kan fortelle om egne minner fra "gamle dager", f.eks. arbeidsplasser eller andre ting som kan publiseres på "kartet" i bergen.stubb.no, sier Bjørn Enes, leder i Memoar.

Vi vil gjerne ha kontakt både med folk som ønsker å bli intervjuet og med lokale historielag, kulturvernlag, museer/samlinger og andre vi kan samarbeide med. Vi tror nemlig veldig på å bygge opp "produksjonskapasiteten" gjennom å lære opp stadig flere - både til å intervjue og til å bli med på dokumentasjonsdugnad, sier Enes.

Senter for muntlig historie

Interessen for muntlig historie (“oral history”) er sterkt økende i Norge, forteller Enes. Bergensmiljøet er et nasjonalt tyngdepunkt på dette feltet, og man ønsker å etablere et Senter for muntlig historie i Bergen.

Memoar har hovedansvaret for prosjektet "Muntlig historie for alle" sammen med Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking. Takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi en periode framover holde kurs i bruk av studio, etterarbeid og dokumentasjon m.m. og bistå med prosjektarbeid uten at det koster samarbeidspartnerne noe, sier Enes.

Få hjelp til ditt prosjekt

  • Intervjustudio i Bergen Off. Bibliotek på Vitalitetsenteret på Møhlenpris: Lag/org, skoler, muséer og privatpersoner kan få hjelp med å gjøre intervjuopptak og lagre dem i “skyen”. 
  • Bydelene forteller: Historielag og andre kan få hjelp med å samle korte lokalhistoriske fortellinger og legge de inn i Bydelene forteller-kartet  Bydelene forteller - kartet
  • Vil du vite mer om Memoar eller høre lokalhistoriske fortellinger fra Bergen og omegn om ulike tema? Se: memoar.no/bergen eller kontakt: bjorn.enes@memoar.notlf. 415 16 745