Gå tilbake til:
Du er her:
Daniel Mariblanca
ÅRETS KUNSTNER: Daniel Mariblanca fikk prisen for sin fremragende innsats i Carte Blanche, men først og fremst for sitt arbeid som selvstendig dansekunstner i sitt eget kompani for samtidsdans, 71 Bodies 1 dance.
Bilde: Katarina Lunde

Delte ut priser og stipend til kulturlivet

Bergen kommune delte fredag ut 3,67 millioner kroner til byens profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, samt unge talenter.

Totalt 75 stipend og tre priser ble delt ut av kulturbyråd Julie Andersland i Festsalen på KODE 1 fredag ettermiddag. Av disse var 27 etableringsstipend, 32 kulturstipend, 10 talentstipend og 6 arbeidsstipend.

Se oversikt over alle stipend- og prismottakere i vedlegget.

Årets kunstner

Den høythengende kunstnerprisen på 100.000 kroner gis til en kunstner som har gjort en fremragende innsats i Bergens kulturliv, særlig innen nyskapende kunst. Prisen forutsetter at det er gjort en innsats for Bergen som skapende kulturby utover mottakerens eget kunstneriske virke.

Årets kunstnerpris gikk til Daniel Mariblanca. Han fikk prisen for sin fremragende innsats i Carte Blanche i ulike produksjoner siden 2016, men først og fremst for sitt arbeid som selvstendig dansekunstner i sitt eget kompani for samtidsdans, 71 Bodies 1 dance.

- Bergen trenger modige kunstnere som Mariblanca, som beveger oss til ny innsikt og forståelse for hverandre, og skaper kunst som binder oss sammen som mennesker på tvers av landegrenser og av hvem vi definerer oss som, heter det i begrunnelsen.

Kulturprisen

Bergen kommunes kulturpris tildeles en person eller gruppe som har virket til et vesentlig løft for kulturlivet i Bergen. Årets kulturpris på 50.000 kroner gikk til initiativtaker til - og daglig leder for Litteraturhuset i Bergen, Kristin Helle-Valle. Hun fikk prisen for sin viktige innsats for å løfte, vitalisere og synliggjøre det litterære feltet i Bergen.

Talentprisen

Bergen kommunes talentpris på 15.000 kroner gikk i år til Musikaljentene for deres arbeid med teaterproduksjoner av og med barn og unge. Musikaljentene består av Cecilia Strønen Damm, Mathilde Strønen Damm, Selma Strønen Damm og Lovise Moland Espeland.

Arbeidsstipend

Arbeidsstipendene, som hver er på 225.000 kroner, skal gi særlig kvalifiserte kunstnere anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode.

Årets mottakere av arbeidsstipend er:

  • Musikk: Ørjan Matre
  • Elektronisk kunst: Trond Lossius
  • Film: Nina Knag
  • Litteratur: Marit Eikemo
  • Scenkunst: Andrea Spreafico
  • Kritiker: Maja Kristine Sievers Skanding
Delte ut priser og stipend til kulturlivet bilde
ÅRETS TALENT: Musikaljentene fikk prisen for sitt arbeid med teaterproduksjoner av og med barn og unge.
Katarina Lunde
Marit Eikemo
ARBEIDSSTIPEND: Forfatter Marit Eikemo var en av seks mottakere av et arbeidsstipend på 225.000 kroner.
Katarina Lunde

 

Vedlegg