Korps spiller på 17. mai
TILSKUDD: Frivillige organisasjoner kan søke støtte til utstyr, reise og faste aktiviteter. Illustrasjonsfoto fra 17. mai i Bergen.
Bilde: Andrew M.S. Buller

En million til fritidskasse for frivillige organisasjoner

Bergen kommune har mottatt 1 093 000 kroner i tilskudd fra Bufdir til en fritidskasse for frivillige organisasjoner.

Formålet er å utjevne økonomiske ulikheter og bidra til at flere barn og unge får delta på faste fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi.

Støtte til utstyr, reise og faste aktiviteter

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for målgruppen. Deltakeravgifter omfatter både kontingent og treningsavgift. Det gis ikke tilskudd til enkeltstående aktiviteter.

Hvem kan søke?

Det er kultur-, idrett- og fritidsorganisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret som kan søke. Søker og medlemmene til søkeren må høre hjemme i Bergen, og aktiviteten skal primært foregå i Bergen.

Første søknadsfrist 15. september

Tilskuddet vil bli lyst ut i to omganger med første søknadsfrist 15. september 2023 og andre søknadsfrist 15. januar 2024.

Les mer og søk via Tilskuddsportalen