Gå tilbake til:
Du er her:
Utstilling på KODE
MUSEUM OG KULTURVERN: Bergen kommune skal få en oppdatert plan for feltene.
Bilde: Nina Blågestad

Følg oppstartseminar for ny plan for museer og frivillig kulturvern

Bergen kommune starter nå arbeidet med Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031. Følg oppstartseminaret via strømming fredag 23. oktober. Frist for skriftlige innspill er 15. november.

Siden det er begrenset med plasser på seminaret, vil hele konferansen bli strømmet. Du kan følge sendingen her direkte 23. oktober fra klokken 09.30 (klikk på lenken for å åpne visningen). 

Skriftlige innspill innen 15. november

Hovedfokuset i Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 vil bli rettet mot det samlede feltets samfunnsansvar, mangfoldsdimensjonen, bærekraft og klima.

Dersom du har innspill til hva planen bør inneholde, kan disse sendes skriftlig innen 15. november til kultur@bergen.kommune.no. Merk innspillet: Sak 2020/54233 - Innspill til Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031. 

Program

Seminaret vil bli ledet av Harm-Christian Tolden, kommunaldirektør i Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. Programmet for dagen er som følger:

 • 09.30    Kunstnerisk innslag ved Kjetil Traavik Møster.

  Velkommen  v/byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Berg Nødtvedt.
 • 09.40    Museums- og kulturvernområdet generelt. Status og utfordringer Museumsforbundets ambisjoner for en ny statlig museumsmelding v/generalsekretær Liv Ramskjær. 

  Statistikk og de fire F-ene (formidling, forskning, fornying og samlingsforvaltning). Utfordringer i arbeidet v/seniorrådgiver Bård Bie-Larsen, Kulturrådet.

  Museumssatsing og det frivillige kulturvernet i det nye Vestland v/Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering.  
 • 10.30    Museenes samfunnsroller i lys av museumsreformen – presentasjon av ny rapport 
  v/Nanna Løkka, seniorforsker Telemarksforskning. 
 • 10.45    Spørsmål og kommentarer
 • 10.55    Pause
 • 11.10    Klima- og bærekraftperspektivet – utfordringer og muligheter Innledning v/Riksantikvar Hanna Geiran.

  Bymuseets erfaringer v/direktør Marianne L. Nielsen, i møte med klimadirektør i Bergen kommune, Stina Ellevseth Oseland.
 • 11.30    Samtale: Mangfold i museene – belyst fra tre ulike perspektiver 
  Åshild Andrea Brekke, spesialkonsulent i Oslo kommune, tar utgangspunkt i doktorgradsavhandlingen sin med tittelen "Changing practices", der hun har undersøkt hvorfor tiltak som støtter opp om de "nye" tankene om museenes samfunnsrolle kun skjer på prosjektnivå.

  KODE kunstmuseer og komponisthjem ved Helga Anspach: En presentasjon av to av museets inkluderingstilbud: "Kunstøyeblikket på KODE", omvisninger for hjemmeboende som lever med demens og "Kunstkompis på KODE" - frivillighet i kunstmuseet.

  Papillon v/Leila Rezzouk Rossow og Atia Ijaz, som vil snakke om sine erfaringer. Papillon fungerer som en brobygger i samfunnet med formål om økt sosial inkludering og økt opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

  Samtalen blir ledet av: Jens Kihl, kommentator i BT.
 • 12.10    Spørsmål og kommentarer
 • 12.20    Lunsj
 • 13.10    Presentasjon av eksempler på immateriell kulturarvs plass i sektoren
  Museumssenteret i Hordaland v/Ann Kristin Ramstrøm vil snakke om industriarv og teknisk industrielle kulturminner og hvordan kunnskapen om maskinparken kan bevares. Et sentralt bakteppe er den nylige fredningen av Salhus Tricotagefabrik.

  Memoar v/Bjørn Enes presenterer Memoar - norsk organisasjon for muntlig historie. Memoar er en ideell organisasjon som arbeider sammen med institusjoner og frivillige organisasjoner for å samle inn, dokumentere, arkivere og formidle muntlig kildemateriale om vår tid.

  Museum Vest v/Per Kristian Sebak viser film om hvordan museet jobber med immateriell kulturarv ved bruk av muntlige kilder gjennom to pågående forskningsprosjekt: Sjømannskoner 1960-2000 (Norges Havfrueforbund) og Skeive sjøfolk.

  Stiftinga Vestnorsk Kulturakademi. Her vil Atle Ove Martinussen presentere et prosjekt som illustrerer immateriell kulturarvs plass sett fra deres synspunkt.

  13.50    Innblikk i nye digitale handlingsmønstre i museumssektoren
  v/ Gunhild Varvin, kommunikasjonssjef, Henie Onstad Kunstsenter
 • 14.10    Pause
 • 14.25    Frivillighet – de frivilliges perspektiv og institusjonenes perspektiv v/Nanna Løkka, seniorforsker Telemarksforskning 
 • 14.40    Spørsmål og kommentarer
 • 14.50    Byrådens avslutning og oppsummering

Les også: Byrådet har vedtatt oppstart av Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031