Gå tilbake til:
Du er her:
Pride-parade
Plan for deltagelse og mangfold vil legge frem konkrete tiltak som skal kunne styrke mulighetene for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet i Bergen.
Bilde: Nina Blågestad

Gi innspill til plan for deltakelse og mangfold

Bergen kommune skal for første gang lage en egen plan for deltakelse om mangfold innen kunst- og kulturfeltet, og vi vil gjerne ha dine innspill. Frist 28. februar.

Byrådet ønsker at alle Bergens innbyggere skal ha mulighet til å delta på lik linje, både som publikum og utøver, i kunst- og kulturlivet. I forbindelse med arbeidet med en egen plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet, inviteres det nå til å sende innspill til hva planen bør vektlegge.

Send oss ditt innspill innen 28. februar

Skriftlige innspill kan sendes på e-post til Postmottak.Kultur@bergen.kommune.no.  

Merk e-posten: "Plan for deltagelse og mangfold". Fristen for å sende inn innspill er fredag 28. februar klokken 15.00.

Om planen

Plan for deltagelse og mangfold 2021-2026 vil legge frem konkrete tiltak som skal kunne styrke mulighetene for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet i Bergen, innenfor og på tvers av de ulike grupperingene, feltene og virksomhetene.

Planen er forankret i byrådsplattformen, som slår fast at Bergen skal være en god, rettferdig og inkluderende by, hvor det er godt å bo for alle uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, funksjonsnivå, livssyn og religiøs tilhørighet.

Det er første gang det utarbeides en egen plan for deltagelse og mangfold innen kunst- og kulturfeltet i Bergen kommune. Planen skal være en handlingsplan som utdyper eksisterende planer innen kunst og kultur og bygger videre på en rekke planer vedtatt av bystyret.

Planen vil ta for seg publikum, amatørkulturfeltet, det profesjonelle kunstfeltet, museumsfeltet, frivillig kulturvern og kommunale virksomheter som Bergen Offentlige Bibliotek, Kulturskolen og lokale kulturkontor. 

Høringsutkast til våren

Det legges opp til at et høringsutkast av planen kan legges frem i løpet av våren 2020, og at selve planen sendes til politisk behandling tidlig høst 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, ved spesialrådgiver Synnøve Marie Vik på e-post synnove.vik@bergen.kommune.no.