Gå tilbake til:
Du er her:
Karen Christine Friele
SKAL HEDRES: Den bergenske skeive pioneren Karen Christine Friele.
Bilde: Ivar Aaserud, VG/Kim Frieles arkiv

Invitasjon til prekvalifisering "Kvinner på sokkel"

Bergen kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for gjennomføring av en offentlig skulptur til Kim Friele i Bergen sentrum.

Bergen Bystyre vedtok i april 2019 at det de neste 10 årene annethvert år skal reises en statue/byste/skulptur eller annet kulturuttrykk tilegnet en navngitt kvinne med en synlig plassering i byrommet.

Formålet med vedtaket er å bøte på manglende representasjon av minnesmerker tilegnet navngitte kvinner i det offentlige rom.

Skulptur av Kim Friele

Den første som skal hedres er den bergenske skeive pioneren Karen Christine Friele i anledning hennes 85-årsdag i 2020.

Med forbehold om bystyrets vedtak i desember 2019 er oppdragsgivers egenkapital 3 000 000,- inkludert mva. Budsjettrammen omfatter produksjonskostnaden av kunst, kunstnerens honorar, administrasjonskostnader, herunder kunstkonsulentens honorar, samt kostnader knyttet til etablering av kunsten på stedet.

Kunstutvalget ønsker en skulptur som kan reflektere over Kim Frieles person og posisjon fra et likestillings-, menneskerettighets og demokratiperspektiv, uten å vike for de mer kontroversielle og ambivalente sidene av historien.

"Kvinner på sokkel" er en arbeidstittel som kun har verdi som metafor for det å opphøye/hedre/markere noen. Kunstutvalget har ingen føringer om faktisk sokkel eller ikke.

Endelig plassering er ikke vedtatt, men skulpturen skal stå et sted som er godt synlig og sentralt i Bergen sentrum.

Interesserte søkere sender én samlet PDF med følgende:

  • Oppgaveforståelse på maks 1 A4-side som definerer kunstnerens motivasjon, materialbruk og tilnærming til oppgaven
  • Dokumentasjon av tidligere arbeider og relevante oppdrag
  • CV inkludert kontaktinformasjon

Søk innen 15. januar

Søknadsfrist er 15. januar 2020. Prekvalifiseringen vil følges av en lukket konkurranse der 3-7 kunstnere vil motta 30.000 kr for deltagelse. Kunstutvalget står fritt til å invitere kunstnere direkte til den lukkede delen. Søknaden sendes til: maya.okland@gmail.com

Kontakt

For spørsmål ta kontakt med kunstkonsulent Maya Økland på telefon 41474379 eller e-post maya.okland@gmail.com.

For utfyllende info se vedlegg Kunstplan, del 1.

Vedlegg