Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturaktører kan søke kompensasjon for avlyste arrangementer - frist 18. desember

Kulturaktører kan søke kompensasjon for inntektstap og merkostnader etter avlyste kulturarrangementer i perioden 7.-30. november 2020. Ny søknadsfrist er 18. desember.

Ordningen er rettet mot kunst- og kulturaktører som har avlyst arrangementer basert på en anbefaling fra byrådet i Bergen om å sterkt begrense all aktivitet i denne perioden, og som dermed faller utenfor Kulturrådets tilskuddsordninger.

10 millioner til disposisjon

Etter en justering vedtatt av bystyret, er det satt av inntil 10 millioner kroner til ordningen.

Ny søknadsfrist 18. desember

Tilskudd kan gis til aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, herunder arrangører og underleverandører. Bystyret åpner også for at det frivillige kulturlivet kan søke på ordningen, men kun for arrangementer som har et tydelig profesjonelt preg.

Søknadsfrist er 18. desember klokken 23.59. Søkere vil få skriftlig svar innen tre uker fra søknadsfristen.

Les mer og søk via Bergen kommunes tilskuddsportal