Gå tilbake til:
Du er her:
Casper Stornes fra Bergen Triathlon Club
PRISVINNER: Casper Stornes fra Bergen Triathlon Club fikk utviklingsstipend fra Bergen kommune i 2019.
Bilde: Viviane's Logbooklet

Nå kan du søke idrettsstipend og nominere til priser innen idrett

Hvem vil du nominere til årets idrettsildsjel, hvilket idrettslag eller hvilken idrettsutøver bør få tilskudd? Fristen for å søke tilskuddsordningen for idrettsstipend- og priser 2021 er 15. oktober.

Aktuelle kandidater i toppidrettsmiljøer, toppidrettsutøvere, unge idrettstalenter, idrettsklubber og -lag kan søke. De som tildeles stipend eller pris skal primært representere en idrettsklubb hjemmehørende i Bergen, eller være fra Bergen.

Alle organisasjonsledd innenfor Vestland Idrettskrets kan fremme forslag til kandidater.

Stipendkategorier

Priskategorier

Søk senest 15. oktober

Søk senest 15. oktober klokken 23.59. Søknadsfristen er endelig. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir ikke behandlet.

Nærmere 800 000 kroner i 2020

I 2020 fordelte byråd for barnehage, skole og idrett nesten 800 000 kroner i form av ti toppidrettsstipend, 15 utviklingsstipend, ett lagsstipend og ett trenerstipend, i tillegg til de to prisene “Årets idrettslag” og “Årets Ildsjel”.

Om tilskuddsordningen 

Bergen kommunes idrettsstipend og -priser er en anerkjennelse av Bergens fremste toppidrettsutøvere, idrettstalenter, lag, trenere, ledere og dommere med flere.

Ordningen skal også bidra til å optimalisere forholdene for toppidretten og unge lovende idrettsutøvere, slik at utøverne får gode forutsetninger for å bo, trene og ta utdannelsen sin i Bergen.

Vurdering av søknadene

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Idrettsseksjonen samarbeider med idrettens egne fagorgan Olympiatoppen Vest og Idrettsrådet i Bergen i behandlingen av søknadene.

SE OGSÅ: Disse fikk stipend og priser i 2020